Nieuwsberichten van de Federatie Oost-Nederland

2517
21 mrt 2008

De Hengelsportfederatie Oost-Nederland is een actieve federatie. En dat is nodig ook, want in het federatiegebied spelen veel zaken die aandacht nodig hebben.

Federatiemanager Ed Piek heeft voor deze nieuwsbrief een aantal onderwerpen op papier gezet, die actueel zijn in het federatiegebied. Dat levert informatie op die niet alleen interessant maar ook nuttig is om te lezen.

Ruimte voor de rivier Deventer
Deventer en Overijssel trekken twee koploperprojecten uit het plan Ruimte voor de Rivier. Het betreft uiterwaardenvergravingen aan de westzijde en oostzijde van de IJssel bij Deventer. De hengelsportvereniging Diepenveen heeft zitting in de klankbordgroep en krijgt ondersteuning van de Hengelsport Federatie Oost-Nederland. Op dit moment moet een keuze worden gemaakt tussen drie planalternatieven. Er komt duidelijk meer water bij door de aanleg van een nevengeul, maar door de herinrichting wordt de functietoekenning gewijzigd en is er vrijwel geen plaats meer voor de sportvisserij. Hiermee dreigt 6 km looprecht verloren te gaan enkel en alleen omdat het huidige recht van overpad komt te vervallen. Hoofdrolspeler is de Stichting IJssellandschap, die kiest voor natuur waarbij recreatie ondergeschikt raakt. Auto's worden in elk geval uit het gebied gehouden, wat het einde zou betekenen voor de wedstrijdvisserij. Wellicht dat het idee van Hengelsportvereniging De Snoekbaars uit Heerde hier een oplossing kan bieden. Deze vereniging vist wedstrijden aan de IJssel bij Veessen en moet daarbij gebruik maken van een natuurgebeid van Staatsbosbeheer die auto's daar niet toestaat. De wedstrijdvissers maken nu gebruik van een trekker en platte wagen om vissers en materialen in één keer naar de stek te vervoeren.
Door op Factsheet onderaan de pagina te klikken opent u de startnotitie Ruimte voor de rivier Deventer (PDF-bestand van 1,2 MB).

Onderzoeksploeg Salland met succes van start
Begin dit jaar is er een onderzoeksploeg van de Federatie Oost-Nederland actief in de wateren van het Waterschap Groot Salland. Op de Weteringen in het gebied vist al vele jaren een onderzoekploeg van het Regionaal Viswaterbeheer. Door de komst van de Kaderrichtlijn Water zijn er over het hele gebied van het Waterschap veel gegevens over de visstand vereist. Voor de wat grotere wateren besteedt het Waterschap diverse onderzoeken uit aan onderzoeksbureaus. Er bestaat echter behoefte aan aanvullende gegevens van de kleinere watergangen. Hiervoor is de Federatie gevraagd de komende jaren gegevens te leveren.

In januari zijn acht enthousiaste vrijwilligers gestart met het onderzoek. De eerste twee onderzoeksdagen leverde totaal bijna 1000 vissen en 12 soorten op waaronder tiendoornige stekelbaars, riviergrondel en kleine modderkruiper. Bijzondere vermelding verdient de vangst van zeven roofbleien tot 15 centimeter. Samen met eerdere meldingen van roofbleien in kleine Veluwse Weteringen en de kop van Overijssel lijkt de vis steeds verder de haarvaten van de IJssel op te trekken.

Onderzoek werking vispassages
Het Waterschap Regge en Dinkel laat dit voorjaar de werking van acht vispassages door Visadvies onderzoeken. Hoofddoel van het onderzoek is het aantonen van de werking, c.q. effectiviteit (in relatie tot de afvoer) en een onderlinge vergelijking van het ontwerp, werking en kosten van de nieuwe typen vispassages. Bij het legen van de fuiken en het noteren van de vangsten zullen vrijwilligers uit de hengelsport assisteren. Dit is inmiddels het vierde grote onderzoek naar de werking van vispassages binnen ons werkgebied waarbij vele vrijwilligers een grote steen bijdragen.


Ed Piek
Federatie Oost-Nederland
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.