MNP: Fosfaten bijna niet uit het water te krijgen

6331
02 jun 2008

Het is heel moeilijk om meststoffen, vooral fosfaten, in het oppervlaktewater terug te dringen. Door landbouw zijn in het verleden in de bodem grote voorraden opgebouwd die zelfs na decennia nog langzaam in het water terecht komen.

Dit beïnvloedt de ecologische kwaliteit van het water, waardoor niet alle gestelde doelen in de Nederlandse wateren gehaald worden. Dat blijkt uit de Ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP)

Het is niet waarschijnlijk dat alle door de waterschappen voorgestelde doelen voor beken, sloten en kleine meren (regionale wateren) bereikt worden. Om te voorkomen dat Nederland door de Europese Commissie in gebreke wordt gesteld zou Nederland op termijn lagere doelen kunnen formuleren en/of aanvullende maatregelen treffen. Maatregelen voor de inrichting van beken, vaarten en kanalen blijken daarbij het meest kosteneffectief. Dat geldt ook voor actief visstand beheer in meren. Voor de rijkswateren zijn de voorgestelde doelen waarschijnlijk wel haalbaar, behalve voor de kustwateren.

Fosfaten moeilijk terug te dringen
Naar verwachting zal in 2027 driekwart van de fosfaten in het oppervlaktewater voortkomen uit landbouwgronden. Zuiveringsmoerassen rond landbouwgebieden kunnen op korte termijn de hoeveelheid fosfaten in het water verlagen, maar er zijn hoge kosten aan verbonden en de effectiviteit is nog onzeker.

Zie voor meer informatie het rapport Kwaliteit voor later Ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water op de site van het MNP.

bron: MNP, 30/05/08
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide