Groenlose Slinge kronkelt als vanouds

7868
12 jun 2008

Het project "Noordrand Groenlo" van Waterschap Rijn en IJssel is vandaag gereedgekomen. De Groenlose Slinge langs en deels op het oude Grolschterrein kreeg een heel ander gezicht.

Er is een robuust, natuurlijk watersysteem gerealiseerd, met ruimte voor waterberging en mogelijkheden voor het reduceren van piekafvoeren. De herinrichting vond plaats als onderdeel van het Berkelproject, dat mede met geld van het Rijk, de provincie Gelderland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wordt gefinancierd.

Ecologische verbindingszone
In het project Noordrand Groenlo is de ecologische verbindingszone Groenlose Slinge, die op andere plekken ook wordt heringericht, verder vorm gegeven. Er is een meanderende, ondiepere beek gerealiseerd waarlangs natuurontwikkeling plaatsvindt. De in de beek gelegen vaste stuwen zijn omgebouwd tot vistrappen, die het vissen mogelijk maakt op te trekken om te paaien. Daardoor krijgt de vitaliteit en de soortenrijkdom van vissen een forse impuls. Door de Groenlose Slinge meer ruimte te geven zijn mogelijkheden geschapen om extra water te bergen bij piekafvoeren.

Uitvoering
Op het voormalige Grolsch terrein en bij de Heuzelsgoot is 1 kilometer rioolpersleiding verlegd en werd 500 meter van de bestaande loop gedempt. Verder is 700 meter nieuwe beekloop gegraven en op basis van oude meanders van de Groenlose Slinge heringericht. Voorts is in dit project ongeveer 10 hectare gebied ten behoeve van waterretentie ontgraven. Links en rechts van de Twenteroute langs Groenlo, ter hoogte van de Groenlose Slinge, is door aannemer Dusseldorp flink gepolderd. Om het voorgaande mogelijk te maken moest het stuk rioolpersleiding omgelegd worden. Het geheel biedt nu nog een kaal, onaangekleed beeld, maar over enige tijd zal zich de beek daar groen en kronkelend bewegen door het landschap.

Het werk is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Oost-Gelre, de provincie Gelderland en de projectontwikkelaar van de woningbouw op het Grolsch terrein. Na het gereedkomen van deze werkzaamheden zal water van de Groenlose Slinge een geïntegreerd deel van de wijk gaan uitmaken.

Bron: Waterschap Rijn en IJssel

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.