Jaarverslag 2007 Sportvisserij Nederland

7456
11 jul 2008

Op 7 juni jl. werd al weer de 3de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland gehouden. De ledenvergadering vormt het hoogste orgaan van de landelijke vereniging.

Lees hier het Jaarverslag 2007 (PDF)

Bekijk hier andere publicaties van Sportvisserij Nederland

Samenvatting algemene ledenvergadering 2007:

In deze jaarlijkse vergadering beslissen de leden, de regionale hengelsportfederaties en de landelijke specialistenorganisaties, over het beleid en de financiën van Sportvisserij Nederland. Vaak gebeurt dit nadat zij de aangesloten hengelsportverenigingen hebben gehoord.

Financieel staat Sportvisserij Nederland er gezond voor, dankzij een gedegen financieel beleid en de groei via de VISpas van het aantal aangesloten sportvissers. Hierdoor kan de landelijke afdracht voor de sportvissers in 2009 voor het zesde achtereenvolgende jaar gelijk blijven. Dit geld wordt besteed aan tal van activiteiten. Doel hiervan is om de mogelijkheden voor de sportvissers en de visstand in Nederland te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

In 2007 werd de positie van de sportvisserij in het water- en natuurbeheer versterkt. Tevens werd veel gedaan aan voorlichting naar de sportvissers en de samenleving, en konden wettelijke verboden op het gebruik van weerhaakjes, het houden van viswedstrijden en vislessen op scholen worden voorkomen. Meer hierover kunt u lezen in ons jaarverslag 2007, dat vanaf volgende week op deze website staat.

Een belangrijk punt in de ledenvergadering was het bestuursvoorstel om als sportvissers vanaf 2009 alle gevangen aal direct in hetzelfde water terug te zetten. De aalstand is zo ernstig bedreigd dat we als sportvisserij onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om een bijdrage aan het herstel te leveren.

Daarbij is het ook de enige mogelijkheid om min of meer definitieve visserijverboden op aal voor sportvissers te voorkomen. Hoewel het moeilijk is je zelf beperkingen op te leggen kon een meerderheid van de leden zich vinden in het besluit. De terugzetverplichting zal als voorwaarde worden opgenomen in de Lijsten van Viswateren bij de VISpas 2009.

Om een goed draagvlak te krijgen zal ook nog de nodige voorlichting naar sportvissers moeten worden gedaan. Daarnaast zal Sportvisserij Nederland zich sterk inzetten voor een betere inrichting van de wateren voor de aal, meer onderzoek en een forse vermindering van de vangst door de beroepsvisserij.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.