Kamer: Wijs snel reservaten in zee aan

5625
03 okt 2008

Bron: refdag.nl. DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat minister Verburg van Landbouw tempo maakt bij het aanwijzen van beschermde gebieden op de Noordzee.

PvdA, VVD, SP en Partij voor de Dieren maanden Verburg gisteren in een Kamerdebat tot haast.

De minister begrijpt het ongeduld van de Kamer. „Wij willen ook stappen zetten.” Ze zei er wel bij dat het aanwijzen van reservaten op zee „vele malen complexer” is dan het op het eerste gezicht lijkt. De minister is van plan eind dit jaar de Doggersbank en de Klaverbank als Habitatrichtlijngebied aan te melden bij de Europese Commissie.

In 2010 wil ze overgaan tot het daadwerkelijk aanwijzen van de twee gebieden als Habitatrichtlijngebied. Eveneens in 2010 wil Verburg het Friese Front aanwijzen als een Vogelrichtlijngebied. Ze besluit dan ook in hoeverre de natuur in die gebieden voorrang krijgt op de visserij.

SGP-fractievoorzitter Van der Vlies zei in het debat dat de te beschermen gebieden wat hem betreft niet op slot gaan. „Mariene natuur en visserij hoeven elkaar voor een groot deel niet te bijten.” Hij riep Verburg op rekening te houden met moderne visserijmethoden als flyshoot en twinrig.

ChristenUnie-Kamerlid Wiegman zei dat bescherming van delen van de Noordzee in het belang van vissers is. „Dat kan bijdragen aan betere visvangst en grotere vissen.” Wiegman vroeg Verburg om niet alleen gebieden specifiek te reserveren voor natuur, maar ook voor vissers. „Zij moeten daar dan het alleenrecht hebben.”

CDA, SP en SGP riepen Verburg op mosselvissers snel een najaarsvergunning te geven. Natuurorganisaties dreigen die vergunning direct aan te vechten bij de Raad van State. Verburg riep mosselvissers en natuurorganisaties daarom gisteren op het met elkaar eens te worden over het vissen op mosselzaad in de Waddenzee.

De granieten blokken die Greenpeace in de Noordzee heeft gegooid, zakken volgens Verburg weg in de zanderige zeebodem. Ze worden niet op kosten van de organisatie verwijderd.

Van der Vlies meent dat Greenpeace „een moreel punt” zou scoren als de organisatie de rotsblokken weghaalt. Het CDA is na de stenenactie „uitgepraat” met Greenpeace.

Bron: refdag.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.