Kalender voor milieuhandhavers

9492
06 nov 2008

Sportvisserij Nederland werkt al weer een aantal jaren mee aan de totstandkoming van een kalender voor milieuhandhavers. Deze kalender is bedoeld voor professionals op het gebied van milieu, milieuhandhaving en aanverwante wetgeving.

Milieuhandhavingkalender©

De sinds 2000 verschijnende Milieuhandhavingkalender© biedt handhavende instanties begrip en inzicht in elkaars werkterrein. Uit de praktijk blijkt dat de samenwerking tussen Politie en andere handhavingpartners door de kalender een extra impuls krijgt. Uiteraard werkt Sportvisserij Nederland hier graag aan mee. Ook voor 2009 wordt een volledig geactualiseerde versie van de Milieuhandhavingkalender uitgebracht met hierop ondermeer de contactgegevens van de belangrijkste spelers en de landelijke prioritering 2009.

De inhoud, samenstelling en kwaliteit van de Milieuhandhavingkalender 2009 is tot stand gekomen door een deskundigenteam bestaande uit onder andere: AID Groendesk, Unie van Waterschappen, Milieubureau Koninklijke Marechaussee, het OM, de Politie, de Vereniging Politie Dieren en Milieubescherming, Sportvisserij Nederland.

De Milieuhandhavingkalender© bevat per 2 maanden een korte omschrijving van de in die maanden (extra) van belang zijnde milieubepalingen met wetsartikel, ingedeeld in de 4 kleursporen. Door het aanbieden van een instrument waarop de vier kleursporen, grijs, groen, blauw en rood vermeld staan en het vermelden van de landelijke, provinciale en lokale prioriteiten wordt de samenwerking met andere handhavers verbeterd. Per seizoen kunnen projecten opgestart worden, waarbij de verschillende kleursporen de aandacht krijgen.

Voor de milieuhandhavers is er nog een tweede praktische hulpmiddel:

Milieuhandhavingwaaier©

Ook in 2009 wordt weer een geactualiseerde Milieuhandhavingwaaier© uitgebracht. Deze bevat, in handzaam (zak)formaat (8 x 14 cm), de informatie van de kalender aangevuld met overzichtelijke schema’s en beslisschema’s zoals de  uitrijdkalender dierlijke meststoffen, gebruiksregels meststoffen, vellen van houtopstanden, vervoerdocumenten afvaltransporten, informatie over hoe om te gaan bij sloop als asbest in het spel is en een beslisboom activiteiten AMvB. Met de Milieuhandhavingwaaier 2009 zijn handhavers weer helemaal up-to-date!

De Milieuhandhavingwaaier kan alléén in combinatie met de Milieuhandhavingkalender besteld worden. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld 1 kalender te bestellen samen met bijvoorbeeld 5 Milieuhandhavingwaaiers. De prijs van de kalender bedraagt EURO 14,95 per kalender exclusief btw en verzendkosten. Een prijsstaffel voor de Milieuhandhavingwaaier vindt u op de website www.milieukalender.nl

De Milieuhandhavingkalender en Milieuhandhavingwaaier zijn rechtstreeks te bestellen op www.milieukalender.nl of telefonisch via (040) 251 37 01. Graag duidelijke vermelding van naw- gegevens, afdeling, naam van de besteller, telefoonnummer, de gewenste aantallen kalenders en waaiers. In verband met bepaling van de definitieve oplage willen wij u vragen, indien mogelijk, voor 14 november 2008 te reageren.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.