AID controleert binnenvissers

9977
17 dec 2008

Bron: Algemene Inspectiedienst (AID) De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit controleerde de afgelopen periode diverse vissers op de binnenwateren. De controles richtten zich onder andere op de de wet- en regelgeving op het gebied van minimummaten en gesloten tijden.

Tijdens controles op naleving van de terugzetplicht van zalm en zeeforel door sportvissers werkte de AID samen met Sportvisserij Nederland. Twee beroepsvisserijbedrijven ontvingen een waarschuwing omdat hun administratie niet geheel voldeed aan de regelgeving, die stelt dat vangsten en handel van partijen boven de 5 kg moeten worden geadministreerd. Een proces-verbaal werd niet opgemaakt.

Sinds een aantal jaar wordt er in internationaal verband gewerkt aan het herstel van de bestanden zalm en zeeforel in de stroomgebieden van de grote rivieren. Nederland steunt deze herstelmaatregelen en voerde een algemene terugzetverplichting zalm en zeeforel in. Volgens deze regeling moeten vissers zalm en zeeforel direct na vangst terugzetten in hetzelfde water. Ook mogen zij de vis niet voorhanden hebben.

Ook controleerde de AID de regeling Aanwijzing wateren gesloten tijden. Sinds 1 mei van het afgelopen jaar is nieuwe regelgeving van kracht die het gebruik van beroepsvistuigen, vistuigen waarvoor een visakte nodig is zoals fuiken, aan voorwaarden verbindt. Zo moet iedere beroepsvisser minimaal 250 ha viswater tot zijn beschikking hebben en jaarlijks moeten de vissers minimaal 8.500 euro aan inkomsten uit de visserij genereren. Om dat te tonen, moet iedere beroepsvisser zich met een accountantsverklaring melden bij het ministerie van LNV.

De controles waren met name gericht op voormalige recreatieve vissers met beroepsvistuigen die vissen op kleine arealen viswater. Uit de controles bleek dat in bepaalde gebieden `kleine' vissers zich verenigen in coöperaties om op deze wijze toch aan de regelgeving te voldoen. In de komende periode zal nauwlettend worden gemonitoord of deze constructies binnen de spelregels van de nieuwe regelgeving zijn vormgegeven.

Bron: Algemene Inspectiedienst (AID)

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.