Veiligere Aa

8700
03 feb 2009

Bron: Waterschap Aa en Maas. Gemeente Veghel en waterschap Aa en Maas werken verder aan veiligere Aa. Op maandag 9 februari om 20 uur, stadhuis Veghel, vindt een informatieavond plaats over de tweede fase van Masterplan Aa. De plannen rondom waterberging staan centraal op deze avond.

De gemeente Veghel en waterschap Aa en Maas slaan de handen op nieuw ineen voor het Aa-dal.

De tweede fase startte feitelijk in 2008 met het instemmen met het ontwerpinrichtingsplan voor waterberging door beide partijen. Dit ontwerpplan is met grondeigenaren en belangengroeperingen in het plangebied besproken. Inmiddels ligt het inrichtingsplan ter visie en zal de bestemmingsplanprocedure in gang gezet worden. De eerste stappen op weg naar uitvoering.

Tweede fase in de steigers

In deze fase ligt de nadruk op het inrichten van het waterbergingsgebied Ham – Havelt, direct ten zuiden van Veghel. Het inrichtingsplan is in februari 2009 de inspraak in gegaan. Het plan moet komen tot een volledig operationele gestuurde waterberging, die mogelijke wateroverlast in Veghel bij piekafvoeren in de Aa moet voorkomen of verkleinen. Hiervoor moeten een aantal ingrepen gedaan worden zoals het ophogen van bestaande kades en het aanleggen van een extra kade langs de Aa.

Ook wordt een noodpomp geplaatst en worden afsluitbare duikers (buizen) aangelegd. In een later stadium worden vistrappen aangelegd in de Aa om vismigratie te bevorderen. Ook worden een ecologische verbindingszones tussen de Leijgraaf en de Aa en langs de Hurkse Loop, tussen natuurgebied het Hurkske en de Aa, aangelegd. De ecologische verbindingszones worden, waar mogelijk, gecombineerd met een wandel- en fietsroute. Voor Veghel wordt hiermee een belangrijke kwaliteitsverbetering van het buitengebied aangebracht die samen met het waterschap Aa en Maas en met financiële ondersteuning van de provincie Noord Brabant de komende jaren gerealiseerd wordt.

Uitgangspunten Masterplan

Het project Masterplan Aa Veghel is voortgekomen uit de ambitie van de gemeente Veghel en waterschap Aa en Maas om gezamenlijk een toekomstvisie en een uitvoeringsplan te maken voor het beekdal van de Aa op het grondgebied van de gemeente Veghel. De Aa loopt daar vanuit Boerdonk door Erp richting Veghel. Het Masterplan kent een aantal doelen waaronder waterberging, ontwikkeling van natuur en recreatie en een agrarisch onderdeel. Het plan bestaat uit drie fasen.

Meer informatie over het Masterplan Aa Veghel staat op www.aaenmaas.nl/aaveghel of www.veghel.nl

Bron: Waterschap Aa en Maas.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.