Hoorzitting 250 meter nettenvrije zone

18998
04 feb 2009

Sportvisserij Nederland heeft op een openbare hoorzitting voor de Vaste Kamercommissie van LNV en de Vaste Kamercommissie van V&W gepleit voor een nettenvrije zone van 250 meter langs de Noordzeekust. De publieke tribune was voor het overgrote deel gevuld met sportvissers die hun steun aan deze zaak betuigden.

Op de na intensief lobbywerk van Sportvisserij Nederland tot stand gekomen hoorzitting mochten alle belanghebbenden kort hun zienswijze voorleggen aan de vijf in de Commissies zitting hebbende kamerleden. Naast Sportvisserij Nederland pleitten ook de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Stichting De Noordzee en het Nederlands Platform voor Waterrecreatie voor een nettenvrije zone van 250 meter. Vertegenwoordigers van drie beroepsvissersorganisaties deden ook hun zegje – met de strekking dat een nettenvrije zone niet nodig is.

De kamerleden werden vervolgens in de gelegenheid gesteld om zich middels drie vragen verder over de materie te informeren bij de woordvoerders van de belangenorganisaties. In de daarop volgende uitwisseling van standpunten en ideeën wisten Fred Bloot (hoofd Belangenbehartiging) en Jan Willem Wijnstroom (beleidsmedewerker Zout water) op bevlogen wijze en met kennis van zaken duidelijk te maken wat de wensen van Sportvisserij Nederland in deze zijn. Dit werd met instemming door de circa tachtig aanwezige sportvissers begroet.

POLITIEKE BESLUITVORMING

Aangezien het een hoorzitting betrof, worden de door de verschillende partijen uitgedragen standpunten meegenomen in de nog nader te bepalen besluitvorming. In ieder geval zullen verschillende Kamerleden Minister Gerda Verburg van LNV vragen gaan stellen over de staand wantvisserij tijdens het Algemeen Overleg op 11 maart. Sportvisserij Nederland pleit ervoor om, onder aanvoering van een onafhankelijk voorzitter, een overleg te starten met alle betrokkenen en er voor te zorgen dat er voor de zomer een plan van aanpak ligt met betrekking tot de nettenvisserij voor de kust. In dit plan van aanpak moeten de belangen van alle partijen worden gewaarborgd.

Vis TV was ook in Den Haag aanwezig om opnamen te maken en zal in een van de uitzendingen – de nieuwe reeks start op 1 maart – met enkele betrokken politici terugblikken op de hoorzitting. Via Hét Visblad en deze website houden we je natuurlijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.

ZEESPORTVISSERS BEDANKT!

Sportvisserij Nederland kijkt met warme gevoelens terug op de hoorzitting over de nettenvrije zone van 250 meter langs de gehele Noordzeekust op 28 januari j.l. Wij zijn zeer verheugd met de steun van zoveel zeesportvissers in het Tweede Kamer gebouw. Zonder jullie aanwezigheid was de zitting anders verlopen!

Fred Bloot
Hoofd Belangenbehartiging

(Dit artikel zal ook te lezen zijn in de volgende editie van Het Visblad.)

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.