Impuls waterinnovaties wegens succes voortgezet

10889
08 feb 2009

Bron: verkeerenwaterstaat.nl. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat ingestemd met het starten van de tweede tenderronde van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water.

Initiatiefnemers die innovatieve ideeën hebben voor de verbetering van de waterkwaliteit kunnen zich dit voorjaar op de tender inschrijven. Er is een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar voor voorstellen die het meest innovatief en effectief zijn. De eerste tenderronde is reeds afgerond. Hierbij is 35 miljoen euro over verschillende projecten verdeeld.

In december 2007 heeft het kabinet 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieve maatregelen bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn zorgt er voor dat de lidstaten van de Europese Unie hun waterkwaliteit op orde brengen en houden. Het innovatiegeld is nodig voor de aanpak van een aantal hardnekkige knelpunten zoals de onnatuurlijke inrichting van veel van onze wateren en verontreiniging van het water door de landbouw, het verkeer en de afvalwaterketen. De 75 miljoen euro is verdeeld over twee tenders. Daarbij was de eerste keer 35 miljoen euro beschikbaar en nu 40 miljoen euro.

De belangstelling voor de eerste tender was groot. Er zijn ruim 90 voorstellen ingediend. SenterNovem heeft de ideeën beoordeeld waarna het Planbureau voor de Leefomgeving nog een ‘second opinion’ heeft gegeven. Vandaag wordt bekend welke voorstellen uit de eerste tender een financiële bijdrage krijgen. Eén van deze voorstellen is de ontwikkeling van een nieuw systeem voor de boomteelt. Hierbij vindt de teelt plaats in goten waardoor verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met meststoffen en bestrijdingsmiddelen wordt voorkomen.

Een ander voorstel is de vernieuwende aanpak van afvalwater en ander afval van een ziekenhuis. Schadelijke stoffen uit medicijnen verontreinigen hierdoor niet langer het oppervlaktewater. Ook een voorstel voor een visvriendelijk gemaal krijgt een financiële bijdrage. Door bouwkundige aanpassingen kunnen vissen niet langer in contact komen met de draaiende delen van het gemaal. De kans op sterfte of beschadiging van vissen die zo’n gemaal passeren is hierdoor veel kleiner.

De regeling voor de tweede tenderronde wordt in april gepubliceerd in de Staatscourant. Hierna kunnen initiatiefnemers plannen indienen. Dit najaar wordt bekend gemaakt welke projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Bron: verkeerenwaterstaat.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.