Zager en zeepier toegestaan voor ‘zoute’ sportvisserij

28095
27 mrt 2009

In april tot en met de laatste zaterdag van mei mag er in het Nederlandse binnenwater niet gevist worden met een hengel die is geaasd met een worm, slachtproducten, een dood visje, een stukje vis of kustaas (behalve kunstvliegen die kleiner zijn dan 2,5 centimeter).

Voor de zager en zeepier geldt een uitzondering, maar alleen als daarmee op zeevis wordt gevist. Mocht er misbruik van deze regel worden gemaakt door sportvissers die op zoetwatervissen vissen, dan zal het ministerie van LNV striktere regels opstellen.

Er is al jarenlang onduidelijkheid of de zeepier en de zager ook onder het wormverbod vallen. Die onduidelijkheid leefde niet alleen bij sportvissers maar ook bij opsporingsambtenaren. Zager en zeepier worden in enkele binnenwateren waar door de nabijheid van zee en een hoog zoutgehalte zeevis aanwezig is, door sportvissers gebruikt om oa gul, tong en zeebaars te vangen. Als zeepieren en zagers ook onder het wormverbod zouden vallen , zou dat In april en mei tijdelijk niet mogen.

Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken en om sportvissers in deze wateren tegemoet te komen is Sportvisserij Nederland in de historie van de visserijwetgeving gedoken. Zij kwam tot de conclusie dat het nooit de bedoeling is geweest om een verbod in te stellen voor het vissen met de zager en zeepier in april en mei en dat de zager en zeepier juridisch dus niet zijn aan te merken als worm.

Sportvisserij Nederland heeft vervolgens aan het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd of zij onze conclusie wilden bevestigen. Het Ministerie van LNV heeft ons laten weten dat de zager en de zeepier inderdaad NIET onder het begrip worm vallen. Het Korps Landelijke Politiediensten (de KLPD) is hiervan inmiddels op de hoogte gebracht door het Ministerie van LNV.

Let op: Gebruik van zager en zeepier moet beperkt blijven tot die wateren waar dat gelet op het soort visserij vanzelfsprekend is. Indien uit de praktijk zal blijken dat de zeepieren/zagers ook massaal op de niet zilte binnenwateren gebruikt gaan worden om in de gesloten tijd op aal en met name roofvis te gaan vissen, kan alsnog door het Ministerie worden ingegrepen om dat tegen te gaan, aldus LNV.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.