Eindelijk lente! (column Joop Bongers)

13468
22 apr 2009

Het voorjaar is altijd een heerlijke tijd. De lente is begonnen en de natuur komt weer tot leven. Ook onder water neemt de drukte toe. Na een rustig winterverblijf is nu de paai begonnen. Het kriebelt niet alleen bij de vissen. Ook de sportvissers staan na een winter met veel sneeuw en ijs te popelen om naar de waterkant te gaan. In deze nieuwe column 'Uitgelicht' licht directeur Joop Bongers zaken uit die momenteel de aandacht van Sportvisserij Nederland vragen.

Nederland biedt prachtige vismogelijkheden. Het zijn de hengelsportorganisaties die zich hiervoor inzetten. Duizenden vrijwilligers en een kleine honderd beroepskrachten zijn dagelijks bezig om deze vismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat de wateren meestal niet van de sportvisserij zijn en we
afhankelijk zijn van anderen. Met goede argumenten proberen we hen te bewegen de regelgeving, de inrichting en het beheer van de wateren ten gunste van de vissen en de sportvissers aan te passen.

Inzet voor herstel van de aal

Wat betreft de zeer ernstig bedreigde aalstand waren de argumenten heel duidelijk en stevig wetenschappelijk onderbouwd. Toch besloten minister Verburg en de meeste fracties in de Tweede Kamer in maart dat de beroepsvisserij in
Nederland gewoon onbeperkt kan doorvissen. Ze hoeven alleen maar te zorgen dat 157 ton schieraal naar het buiten water
komt. Onbegrijpelijk. Zowel voor de natuurorganisaties als voor Sportvisserij Nederland, die zich keihard inzetten voor het herstel van de aal. Gelukkig spelen bij de aal meer partijen een rol en zijn we nog lang niet klaar. Zo moet Brussel de Nederlandse plannen nog goedkeuren; bij afwijzing wordt de visserij de helft van het jaar gesloten. Waterbeheerders zoals waterschappen en waterstaat stellen ook hun eisen aan de visstand en de visserij, en grootwinkelketens moeten de aal nog maar in hun schappen willen leggen.

Natuurlijker wateren

Er zijn echter ook veel goede ontwikkelingen te melden. Waterbeheerders maken steeds meer werk van een natuurlijke
inrichting en beheer van de wateren. De waterkwaliteit wordt zichtbaar beter, vele vispassages worden gebouwd en plantenrijke paai- en opgroeigebieden voor vis worden aangelegd. Belangrijk hierbij is wel dat de hengelsportorganisaties zorg dragen dat de bereikbaarheid voor de sportvissers niet wordt beperkt.

Aanpak overlast aalscholvers

Het helder wordende water en aalscholvers zorgen dat brasem en blankvoorn onder druk staan. In sommige, veelal
afgesloten wateren ontbreken complete lengteklassen van 15 tot 40 cm. Door Sportvisserij Nederland en de regionale
federaties wordt hard gewerkt om de beschermde status van de aalscholver te beperken, beschuttingsmogelijkheden
voor vis in wateren aan te leggen en vissoorten uit te zetten die minder kwetsbaar zijn voor aalscholvervraat.

Nieuwe vissoorten en vistechnieken

In toenemende mate zien we echter andere vissoorten in de Nederlandse wateren toenemen. Prachtige sportvissen als barbeel en winde komen thans in veel stromende wateren voor, de vroeger zeldzame meerval is bezig aan een opmars en ook de allochtone roofblei – afkomstig uit het Donau gebied – voelt zich reeds thuis in menig Nederlands water. Deze vissoorten vereisen soms wel een andere vistechniek. Ook aan zee zien we de visstand veranderen. De nieuwe Veldgids De Nederlandse zeevissen laat zien dat liefst 119 soorten onze Noordzee bevolken.

VISpas

Vissen is een prachtige hobby en voor sportvissers is er aan en op het Nederlandse water heel veel te beleven. De VISpas
en de bijbehorende Lijsten van Viswateren geven de wettelijke toestemming om in de meeste wateren te vissen. De VISpas is verkrijgbaar bij een hengelsportvereniging of hengelsportwinkel. Met de aanschaf van de VISpas steunt u het werk van de hengelsportorganisaties. Zij zetten zich in voor het viswater, de visstand en de sportvissers. Zij promoten de sportvisserij en leren de jeugd vissen. Zij zorgen dat u lekker kunt (blijven) vissen. Daarom: Vissen? Altijd de VISpas mee!

Joop Bongers
Directeur
Sportvisserij Nederland

Je leest deze column ook in Het Visblad van mei 2009

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.