Waterschap waarschuwt voor botulisme

7396
10 aug 2009

Bron: Waterschap Peel en Maasvallei. Het lijkt onschuldig, maar het voeren van eendjes kan in de zomer gevaarlijke gevolgen hebben. Te veel voedsel verminderd de waterkwaliteit. Een mooie plas wordt dan een kweekvijver voor botulisme.

En dit kan gevaarlijk zijn voor mens en dier. Ziet u dode watervogels of vissen, meld het via het gratis nummer 0800-0341.

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door de bacterie Clostridium botulinum. Vooral watervogels en vissen worden er het slachtoffer van. Ze krijgen verlammingsverschijnselen en uiteindelijk worden de ademhalingsspieren aangetast, waardoor ze stikken.

Hoe ontstaat botulisme?

Vrijwel alle vogels en vissen dragen de botulisme-bacterie bij zich, zonder er last van te hebben. De botulisme komt van nature ook voor in de grond en in de waterbodem. Bij temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (door bijvoorbeeld een dode vogel of broodresten), daalt het zuurstofgehalte in het water en maakt de bacterie gif aan. Zodra eenden, vissen of andere dieren dit gif binnen krijgen, worden ze ziek en gaan ze uiteindelijk dood. Het proces herhaalt zich en zo kan in korte tijd een ware botulisme-explosie ontstaan.

Wat kunt u zelf doen?

Voer in de zomermaanden geen eenden en andere watervogels en gebruik geen lokvoer bij het vissen. Waarschuw zo snel mogelijk de Vuilwaterwacht als u dode dieren ziet of dieren met verlammingsverschijnselen. Dat kan dag en nacht via het gratis nummer 0800-0341. Dit meldnummer is een gezamenlijk initiatief van Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas en Rijkswaterstaat. Om accuraat te kunnen optreden, is het belangrijk dat u bij uw melding de volgende gegevens bij de hand hebt: datum en tijdstip, vindplaats, aantal dieren (ziek of dood) en soort dier. Licht besmette vogels kunnen vaak nog worden gered, als hun ingewanden tijdig worden doorgespoeld met schoon zuurstofrijk water. Daarvoor moeten ze naar een vogelopvangcentrum worden gebracht.

Is botulisme gevaarlijk voor de mens?

Er zijn zeven verschillende typen botulisme. Het type C komt in Nederland het meeste voor, en is niet gevaarlijk voor mensen. De typen A, B, E en F zijn dat wel, maar komen slechts zeer zelden voor. Andere voor de mens gevaarlijke bacteriën kunnen wél tot ontwikkeling komen als een dood dier te lang blijft liggen. Daarom is het belangrijk dat kadavers van watervogels en vissen zo snel mogelijk worden opgeruimd. Huisdieren lopen niet of nauwelijks gevaar, zij zijn niet gevoelig voor het gif.

Hoe zit het met zwemmen?

Ga alleen zwemmen in de daartoe aangewezen officiële zwemlocaties. De kwaliteit van deze wateren wordt tijdens het zwemseizoen (van mei tot en met september) voortdurend gecontroleerd door het waterschap. Dagelijks zijn monsternemers, analisten en inspecteurs in touw om de waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne te controleren. Als het voor de mens gevaarlijke botulisme type E wordt vastgesteld (wat zelden het geval is), kan het waterschap in overleg met de GGD, een zwemverbod instellen.

Op onze website vindt u meer informatie over de zwemwaterlocaties en eventuele meldingen betreffende zwemwaterkwaliteit. Op NOS teletekstpagina 725 of via de zwemwatertelefoon (077) 38 91 260 kunt u actuele informatie vinden.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.