Kwabaal uitzetting in de Beerze

11651
04 nov 2009

Op donderdag 22 oktober hebben Sportvisserij Nederland en Waterschap De Dommel ongeveer 2000 jonge kwabalen van ongeveer 15 centimeter (spreek uit kwab-aal) uitgezet in de Beerze.

Kwabaal terug in Beerze

De maatregelen die Waterschap De Dommel heeft genomen, zoals het aanleggen van overstromingsvlaktes, meandering van de Beerze (een beek in Noord-Brabant) , natuurvriendelijk onderhoud en aanleg van vispassages zijn zeer gunstig voor de overlevingskansen van de kwabaal in de Beerze. Op de site van Waterschap De Dommel staan de maatregelen beschreven die het waterschap heeft genomen om de Beerze kwabaal-vriendelijk te maken.

Voor de jaren ‘70 kwam de kwabaal veelvuldig voor in de Beerze. Echter door de verslechterde kwaliteit van het water in de Beerze en kanalisatie van de beek is de kwabaal helaas verdwenen. Ook in het Visstandbeheerplan van de Beheerseenheid Boxtel, Tilburg, Oisterwijk uit 1997, wordt de kwabaal genoemd in het streefbeeld. Visstandbeheercommissie de Dommel en de lokale visrechthebbende zijn dan ook positief over de uitzetting. De laatste kwabaal in de Beerze is in de jaren ‘70 aangetroffen. De kwaliteit en inrichting van het water is enorm verbeterd en nu zijn er weer voldoende mogelijkheden voor deze diersoort om te overleven en zich voort te planten.

Biodiversiteit

Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water. Daarnaast staat biodiversiteit net als bij Sportvisserij Nederland hoog in het vaandel. Er is veel aandacht voor de terugkeer van diversiteit van flora en fauna in het Dommelgebied. Het terugplaatsen van de kwabaal is hier een prima voorbeeld van.

Samenwerking

Sportvisserij Nederland heeft verschillende beken in Nederland onderzocht om te kijken welke beken voor de kwabaal de beste kansen hebben. De Beerze bleek de beste omstandigheden te bieden voor de kwabaal. Het was niet waarschijnlijk dat de kwabaal zelfstandig weer in de beek zou terugkeren. Dit is een belangrijke reden waarom voor uitzetting gekozen is. De kwabalen die uitgezet zijn in de Beerze komen van oorsprong uit het stroomgebied van de Maas. De kwabalen zijn gekweekt door het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Om de populatie van de kwabaal op te bouwen is het nodig om meerdere uitzettingen te doen. De komende jaren zal de uitzetting herhaald worden.

Praktijk

Onderzoek verschaft natuurlijk veel kennis, maar alleen de praktijk kan aantonen of de kwabaal zich werkelijk gaat voortplanten. Sportvisserij Nederland gaat samen met het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en een aantal waterschappen kijken naar de mogelijkheden om de kwabaal een zetje in de goede richting te geven. De ontwikkeling van de kwabalen wordt nauwgezet gevolgd en verschaft zo waardevolle informatie over de Nederlandse kwabaal en zijn leefomgeving.

Succesvoorbeeld

In België was de kwabaal ook uitgestorven. In 2006 is hij opnieuw uitgezet. Tot nu toe lijkt het een succes gezien de goede conditie en groei van de vissen. Of de kwabalen zich daar in de toekomst succesvol gaan voortplanten wordt de komende jaren duidelijk.

Oproep

Sportvissers die een kwabaal vangen worden verzocht deze direct in hetzelfde water terug te zetten. En de lengte en de locatie van de vangst te melden liefst vergezeld van een foto, via vangstenregistratie@sportvisserijnederland.nl of te bellen met Sportvisserij Nederland 030-6058400.

Meer weten over de kwabaal? Download dan het kennisdocument kwabaal (PDF).

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.