Roofblei, giebel en bermpje in de Visserijwet

11087
04 mei 2010

Vanaf 1 juli mogen sportvissers officieel op roofblei, giebel en het bermpje vissen. Vooral de eerste twee soorten zijn interessant voor de sportvisserij. Op 16 april zijn deze drie vissoorten, evenals zeven kreeftensoorten door de minister geplaatst op de lijst ‘Aanwijzing van vissoorten’ die bij de Visserijwet hoort. Sportvisserij Nederland had om deze aanpassing verzocht om helderheid te verkrijgen en om de mogelijkheden voor de sportvissers te verbreden.

Eerste stap
Hoewel de sportvisserij op deze drie vissoorten via de opname in de Visserijwet 1963 nu officieel geregeld is, betreft dit slechts de eerste van een aantal wijzigingen. Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland: “Hiermee zijn de eerste resultaten van de voorstellen van Sportvisserij Nederland om de Visserijwet aan te passen behaald. Hopelijk duurt het niet lang meer voordat ook de meerval in de Visserijwet wordt opgenomen. Daarnaast hebben wij ook gepleit om het ‘Reglement minimummaten en gesloten tijden’ te vereenvoudigen. Zo is een gesloten tijd voor de worm niet meer zinvol ”

Roofblei
De roofblei is een niet-inheemse vissoort die zich via de openstelling van het Main-Donau kanaal binnen korte tijd in Nederland heeft gevestigd. In de Nederlandse wetgeving werd hij echter niet beschreven, waardoor de roofblei wettelijk gezien niet ‘ bestond’. Deze uitheemse vis is interessant voor de sportvisserij en behoeft in Nederland geen specifieke bescherming.

Roofblei is pas relatief kort in Nederland maar nu al niet meer weg te denken.


Giebel en bermpje
De giebel is evenmin een bedreigde vissoort en is bovendien een voor de sportvisserij interessante vissoort. Voor het bermpje geldt weliswaar dat hij op zich niet interessant is voor de beroeps- of sportvisserij. Het bermpje is echter geen bedreigde vissoort en daarom had de opname van het bermpje in de Flora- en Faunawet geen nut.


Het bermpje.

Uitheemse rivierkreeften
Bij de aangewezen rivierkreeften gaat het om uitheemse soorten die in meer of mindere mate aanwezig zijn in de Nederlandse binnenwateren. Met de aanwijzing van de zeven rivierkreeften – die dus geen bescherming behoeven – wordt zeker gesteld dat deze soorten niet onder de Flora- en Faunawet vallen. Daarmee wordt beroepsmatige visserij en gerichte bestrijding van deze invasieve soorten mogelijk. In het verlengde hiervan is voor de kreeften tevens een uitzetverbod in de regeling opgenomen. De kreeften lijken namelijk grote invloed te hebben op de ecologie – zo graven ze holen en gangen in oevers en brengen daarmee schade toe aan dijken – en kennen weinig ‘natuurlijke’ vijanden. Er is markt voor wild gevangen rivierkreeft, die daarmee mogelijkheden een verbreding biedt aan de beroepsvisserij.Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide