DUPAN: 'Daling paling door gemalen géén volkssprookje'

6600
28 mei 2010

De stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) is het geheel niet eens met het artikel 'Vermalen van vis is vooral een volkssprookje' van Jelle Boonstra in de Stentor van zaterdag 22 mei. Het artikel gaat over het onderzoek dat door de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is uitgevoerd naar de schade die door gemalen veroorzaakt wordt aan vissen.

Volgens DUPAN is de schade door gemalen aan de palingstand enorm.

Kleinere paling (aal tot 40 cm) heeft een grote kans om in de gemalen te worden verwond of gedood. Volwassen palingen (schieraal) met lengtes van 40 cm tot bijna 1 meter kunnen gemalen vrijwel niet overleven. Volg je de conclusies van het onderzoek, dan zouden deze grotere palingen “niet door de gemalen gaan en mooi blijven waar ze zijn.”

Dit betekent volgens DUPAN dat volwassen palingen de noodzakelijke tocht naar zee, om zich daar voort te planten, niet kunnen maken. Deze “thuisblijvers” planten zich volgens DUPAN dus niet meer voort en zullen door andere oorzaken “kinderloos” sterven. En daar ligt volgens DUPAN de grootste bedreiging voor de paling: het niet kunnen bereiken van de paaigebieden bij de Sargassozee, vanuit de Nederlandse en Europese wateren.

De combinatie doding door gemalen en het niet kunnen passeren van waterbarrières zorgt volgens DUPAN voor een grote negatieve invloed op de palingstand. Jonge paling (glasaal) kan vanuit zee het noodzakelijke leefgebied in Nederland niet bereiken. Een groot deel van de aanwezige volwassen palingen kan vervolgens de open zee niet meer bereiken vanwege de vele barrières en gemalen in de Nederlandse wateren. Dat gemaal snijdt dus aan twee kanten.

De stichting Duurzame Palingsector Nederland is van mening dat de uitkomsten van onderzoek dat Bas van der Wal en zijn collega's van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer toch minder rooskleurig zijn dan zij voordoen.

De onderzoekers menen dat er slechts een gering effect bestaat van gemalen op de visstand en dat het “een volkssprookje” is dat Nederlandse gemalen een oorzaak kunnen zijn in de afname van de palingstand. Met de bewering dat er sprake is van een volkssprookje lijkt het de STOWA zelf te zijn die in sprookjes gelooft, aldus DUPAN.

Bron: Vis in Bedrijf.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide