Slag om Borgharen

8495
14 sep 2010

Ondanks dat er in 2008 een nieuwe bekkenvistrap (ter waarde van 3,1 miljoen euro) in de stuw bij Borgharen is geopend, wil de firma Arbra bv op diezelfde plek een waterkrachtcentrale (WKC) bouwen. De georganiseerde sportvisserij gaat in beroep tegen de hiervoor verleende vergunningen – desnoods tot de rechter aan toe.

Waterkrachtcentrales vormen voor vissen een grote hindernis in zowel stroomopwaartse als stroomafwaartse richting. Stroomopwaarts trekkende vissen hebben de grootste moeite om te midden van de krachtige uitstroom van de turbines de kleine vistrap te vinden en bijna alle zich stroomafwaarts bewegende vissen komen in de turbines terecht. Vanwege de strategische ligging zou een WKC bij Borgharen een zeer negatieve invloed hebben op de visbestanden in de Maas. In het bijzonder op kwetsbare trekvissen als aal, zeeforel en zalm.

In beroep

Sportvisserij Nederland is middels het indienen van een zienswijze dan ook in beroep gegaan tegen de drie door overheden (Provincie en Rijkswaterstaat Limburg, gemeente Maastricht) reeds verleende ontwerpvergunningen. In de eerste twee gevallen is een gespecialiseerd advocatenkantoor ingeschakeld om een zienswijze te schrijven. In het laatste geval sluit Sportvisserij Nederland zich aan bij de zienswijze van de Maastrichtse hengelsportvereniging VVM.

Legio bezwaren

De bezwaren tegen de bouw van een WKC zijn talrijk. Allereerst kost waterkracht in Nederland teveel (subsidies én vis) en levert het bar weinig energie op. Het zou daarbij de doodklap voor vissen als zalm, zeeforel en paling kunnen betekenen omdat er nog geen bruikbaar en effectief visgeleidingssysteem bestaat voor een WKC in de grote rivieren. Bovendien is de bouw van een nieuwe centrale in de Maas in strijd met (inter)nationaal beleid zoals de Beneluxovereenkomst aangaande trekvissen (2009) en de Europese Kaderrichtlijn Water.

Vastberaden

Als de WKC er desondanks toch komt, dan zijn de betrokken organisaties – naast Sportvisserij Nederland ook Sportvisserij Limburg, VBC Roerdal, Visstand Verbetering Maas en de Vlaamse overkoepeling van hengelsportverenigingen – vastberaden om de weg naar de rechter of de Raad van State te gaan.

Bron: Hèt Visblad oktober 2010

-> Meer over vismigratie

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.