Grevelingen kan aan twee kanten worden geopend en getijcentrale krijgen (video)

6752
20 okt 2010

18 oktober 2010 - Het Grevelingenmeer kan weer verbindingen krijgen met de Noordzee en het rivierengebied. De terugkeer van eb en vloed kan worden benut om getijenergie op te weken. Dit is de uitkomst van de brede Grevelingenconferentie die op maandag 18 oktober in Bruinisse is gehouden.

In de jaren zestig van de vorige eeuw is de zeearm de Grevelingen aan de oostzijde afgesloten met de Grevelingendam (1964) en aan de westzijde met de Brouwersdam (1971). Het weer gedeeltelijk openen van die twee dammen zal feitelijk een aanpassing van die Deltaprojecten zijn.

De Grevelingenconferentie was een beraad van gemeenteraads- en statenleden en bestuurders van belanghebbende organisaties bij het gebied. Zij was georganiseerd door de Bestuurscommissie MIRT-Verkenning Grevelingen. Deze commissie maakt op verzoek van de rijksoverheid en de regionale overheden een voorstel voor oplossingen van de problemen met de waterkwaliteit in het meer. Die oplossingen dienen te worden gecombineerd met investeringen, waarmee zowel de economie als de duurzaamheid van het gebied impulsen krijgen.

Het Grevelingenmeer is een belangrijk natuurgebied. Er zit ten gevolge van de afsluiting echter steeds minder zuurstof in het water. Dat is dodelijk voor een groot deel van het dieren en plantenleven in diepere delen van het meer. Het probleem wordt geleidelijk ernstiger. In de periode juli/augustus 2010 is opnieuw grotere sterfte van het bodemleven waargenomen.

Ingrepen

Tijdens de Grevelingenconferentie is een aantal ingrepen in het gebied besproken die de Bestuurscommissie het afgelopen jaar heeft onderzocht:

  • een (afsluitbare) doorlaat maken in de Brouwersdam waardoor er weer 50 à 70 cm getijslag in het meer komt en het water weer voldoende wordt vervrst. Er zijn twee bijkomende voordelen voor de natuur: er ontstaat ca. 650 ha. nieuwe intergetij-natuur en er komt een betere voedselsituatie voor vogels.
  • een deel van de Grevelingendam vervangen door een brug. Daardoor kan het Grevelingenmeer een rol krijgen bij het opvangen van overtollig water van de grote rivieren en ontstaan er niuwe vaarroutes voor watersporters in de Delta;

1) Het MIRT is het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is het planningsinstrument van het Rijk voor grote ruimtelijke investeringen.

2) Het bouwen van een getijcentrale in de Brouwersdam die elektriciteit opwekt met behulp van het in- en uitstromende water;

3) het aanleggen van een sluis in de Brouwersdam waardoor de tien jachthavens van de Grevelingen weer een directe verbinding krijen met de Noordzee.

Steun

Bij de afsluiting van de conferentie zei de voorzitter van de Bestuurscommissie, mw. Marike van Lier Lels, dat er ruim voldoende steun onder de conferentiedeelnemers was om een plan te maken dat uitgaat van het openen van beide dammen. De consequenties daarvan voor de omgeving van het meer stuiten niet op grote bezwaren, mits het getijslag beperkt blijft tot ca. 50 cm.

Over de mogelijkheid van een energiecentrale toonde Van Lier Lels zich positief. "Ik ben erg blij met het innovatieve concept dat onze mensen hebben geïntroduceerd. Bovendien lijkt het erop dat we ook wat betreft de kostprijs een heel interessante optie kunnen uitwerken. Dat zullen we het komende jaar verder uitzoeken, wat mij betreft samen met het bedrijfsleven, dat al belangstelling heeft getoond."

Het aanleggen van een Noordzeesluis in de Brouwersdam zou volgens Van Lier Lels een flinke impuls aan de recreatie/industrie kunnen geven. Door de intensieve betrokkenheid van ondernemers bij de recreatieplannen die worden gemaakt, kunnen zij al in een vroeg stadium hierop inspelen. Deze vorm van samenwerking tussen ondernemers en overheid is uniek voor Nederland en zal volgend jaar worden voortgezet.

Uitwerken

De Bestuurscommissie zal nu de inbreng van de Grevelingenconferentie verder uitwerken. De commissie zal eind 2011 een samenhangend voorkeursalternatief voorleggen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Bron: Flakkeweb.nl

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.