Beroep tegen WKC Borgharen ingesteld

7409
28 dec 2010

Sportvisserij Nederland gaat in beroep tegen de aanleg van de WKC Borgharen.

Al een aantal jaren bestaan er plannen om in de stuw bij Borgharen een waterkrachtcentrale te bouwen. Op 19 oktober j.l. werd hiervoor door Rijkswaterstaat Limburg vergunning verleend.

Namens Sportvisserij Nederland heeft het advocatenkantoor Scheffers Advocaten bij de Rechtbank te Utrecht beroep ingesteld tegen de verlening van de Watervergunning door Rijkswaterstaat aan Arbra B.V. voor de bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen.

In aanvulling op de eerder ingediende zienswijze wordt in dit beroepsschrift o.a. het volgende te berde gebracht:

  • De vergunning is in strijd met de milieudoelstellingen die in de oorspronkelijke Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn opgenomen. De waterkrachtcentrale vormt een achteruitgang van de toestand van het waterlichaam Maas;
  • De implementatie van de KRW in de Nederlandse wet- en regelgeving is geconretiseerd in het Beheerplan Rijkswateren 2010-2015 (BPRW). Deze BPRW is niet conform de KRW opgesteld, omdat deze BPRW de mogelijkheid tot verslechtering van kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen biedt;
  • De te realiseren waterkrachtcentrale met de daarbij behorende turbines en het visgeleidingssysteem voldoet niet aan de verplichting die uit de Beneluxbeschikking inzake vrije migratie van vissoorten (2009) voortvloeit;
  • Het te realiseren visgeleidingssysteem is geen goed functionerend systeem dat voldoet aan de best beschikbare techniek
  • Met de latere (uitgestelde) sterfte onder zalmsmolts en schieralen als gevolg van een WKC is in de vergunning geen rekening gehouden;
  • Uit het ontwerp van de vertical-slot vispassage blijkt niet dat deze kwalitatief minimaal gelijkwaardig is aan de huidige bekkenvistrap, zeker aangezien naast deze beoogde vistrap een WKC met een krachtige uitstroom zal komen;
  • Het besluit om in dit geval geen MER (Milieu Effect Rapport) op te stellen, is procedureel onjuist genomen.Indien het beroep van Sportvisserij Nederland ontvankelijk wordt verklaard, zal deze beroepszaak waarschijnlijk bij de Rechtbank in Maastricht gaan plaatsvinden.

De ondernemer heeft inmiddels aangegeven voorlopig nog niet met de bouw van de waterkrachtcentrale te beginnen.
Tegen de vergunning van Rijkswaterstaat is overigens ook door de (hengelsport) Vereniging Visstandverbetering Maas (VVM) beroep ingesteld.

Met deze juridische acties hopen de hengelsportorganisaties te bewerkstelligen dat de vergunning voor de bouw van de WKC wordt vernietigd en daarmee de bouw van deze centrale wordt voorkomen.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide