Sportvisserij Nederland bedankt oud-bestuur

7631
07 jun 2011

Tijdens de ALV van afgelopen 4 juni is afscheid genomen van het oud-bestuur. De georganiseerde sportvisserij heeft veel te danken aan de oud-bestuursleden en de heren en dame zijn afgelopen zaterdag dan ook in het zonnetje gezet.

Een korte opsomming van de verdiensten van de bestuursleden:

Leo Overdijkink, penningmeester

Vanaf 2000 voorzitter van de Financiele Beleidsadviescommissie, vanaf november 2001 in het bestuur van de NVVS (voorganger Sportvisserij Nederland), eerst als bestuurslid algemene zaken en later als penningmeester. Vanaf 2006 bestuurslid Sportvisserij Nederland. Tevens jarenlang bestuurslid van de OVB geweest en ook van deze positie meegewerkt aan fusie NVVS en OVB tot Sportvisserij Nederland.

Rustige, gedegen bestuurder, overzicht, bemiddelend, grote kennis van financien. Grote rol gespeeld bij op orde krijgen financien van landelijke organisatie (in 2001 negatieve resultaten, een vermogen van nog slechts 370.000 euro en 15 personeelsleden; sindsdien positieve resultaten, vanaf 2004 een gelijkblijvende afdracht tot op heden, thans een vermogen van circa 5,5 miljoen euro en 47 personeelsleden). Een van de beslissende bestuurders bij de fusie OVB en NVVS tot Sportvisserij Nederland. Opbouw Sportvisserij Nederland. Adviserende, bemiddelende rol naar diverse federaties. Personeelszaken.

Geertje Veenstra, commissaris Jeugd

Sinds 1990 (toen commissie werd opgericht) voorzitter van commissie Jeugdzaken van de NVVS en adviseur van het bestuur. Vanaf november 2001 in bestuur NVVS. Vanaf 2006 bestuurslid Sportvisserij Nederland. Tevens jarenlang secretaris hengelsportfederatie Oost-Nederland.

Ook gemeenteraadslid en waterschapsbestuurder (draagt hier hengelsport actief uit). Zeer betrokken bij jeugdzaken. Ambassadeur voor sportvisserij. Aandacht voor jeugdwerk onder haar bestuurlijke verantwoordelijkheid sterk gegroeid. Viscursussen door hengelsportverenigingen, vismeesters, vislessen op basisscholen, eigen website en Stekkie Magazine voor jeugd, toename jeugdVISpas tot 30.000 stuks.

Gerrit Sloot, commissaris Visdocumenten en Controle

Bestuurslid Sportvisserij Nederland vanaf 2006. Jarenlang voorzitter van hengelsportvereniging, bestuurslid regionale Beheerseenheid Twentekanalen. Onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid is de VISpas en centrale ledenadministratie gerealiseerd. Tevens controlebeleid geformuleerd en uitgevoerd.

Thans een gedegen eigen controle apparaat met ruim 900 hengelsportcontroleurs en 150 Buitengewone Opsporingsambtenaren, controleurspassen, controlekleding en een subsidiefonds BOA Ondersteuning. Ook zijn de afgelopen jaren vele wateren aan de Landelijke Lijst van Viswateren toegevoegd. Groei van bij hengelsportverenigingen aangesloten sportvissers van 350.000 personen in 2006 naar 465.000 personen eind 2010.

Sake van der Meer, commissaris Wedstrijdvissen

Vanaf 2006 bestuurslid Sportvisserij Nederland. Jarenlang secretaris en thans voorzitter hengelsportfederatie Friesland. Grote kennis van wedstrijdvissen, maar ook bestuurlijk zeer ervaren om het geheel in goede banen te leiden en te houden. Wedstrijdbeleid Goed, beter, best uitgevoerd.

Topcompetitie opgebouwd, een groep zeer goede coaches gerealiseerd, de groep vrijwilligers in de Commissie Organisatie Wedstrijden verbreed, Nederlands Kampioenschap vrije hengel geintroduceerd, meer internationale afvaardigingen, internationaal staat Nederland dichter bij de top en is er divers eremetaal op wereldkampioenschappen behaald, organisatie WK Zoetwater senioren in 2009 in Almere met 40 deelnemende landen, 25.000 mensen publiek en heel veel (inter)nationale publiciteit.

Ben Biondina, commissaris Zeehengelsport

Vanaf 2006 bestuurslid van Sportvisserij Nederland. Tevens secretaris van hengelsportfederatie Zuidwest Nederland en daarvoor jarenlang secretaris van Delta Federatie (o.a. gewerkt aan federatieve fusies in zuidwest Nederland) en algemeen bestuurslid van de NVVS. Onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid is zeehengelsport meer op de kaart gezet en zijn de federaties en Sportvisserij Nederland er actief mee bezig.

Voorzitter van Platform Zeehengelsport. ZeeVISpas gerealiseerd. Pier van IJmuiden nettenvrij. Staand want discussie in landelijke politiek. Vertegenwoordiging in Regionale Adviescommissie Noordzee. Aasvoorziening (steken zeepieren op Waddenzee) behouden. Inzet voor aanleg voorzieningen voor sportvissers (trailerhelling nieuwe Maasvlakte). Delta visie. Tevens de commissaris wedstrijdvissen bij de zoute wedstrijden intensief ondersteund / overgenomen.

Hans Spruijt, commissaris Communicatie en Educatie

Vanaf 2006 bestuurslid van Sportvisserij Nederland. Daarvoor actief geweest binnen de Vereniging Nederlandse Vliegvissers. Onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid is communicatie naar sportvissers en samenleving verder uitgebouwd. Continuering VIS-TV, Het VISblad twee keer per jaar naar alle aangesloten sportvissers in een oplage van 500.000 stuks, introductie tijdschrift VISionair voor waterbeheerders/beleidsmakers, introductie Stekkie Magazine voor jeugdleden, enorme uitbouw websites, Youtube filmpjes, twitter etc. naar 400.000 bezoekers in de zomermaanden.

Tevens veel inzet voor belangenbehartiging naar waterbeheerders. Verkiezingen waterschapsbestuurders met partij Water Natuurlijk gewonnen. Sportvisserijkandidaten in waterschapsbesturen gekozen. Sterkere / bredere ingangen. Ook acties tegen actief biologisch beheer verricht. Negatieve ontwikkelingen tegengehouden.

Last but not least

Nol Sweep, voorzitter

Sinds november 2001 bestuurslid van de NVVS en vanaf 2006 van Sportvisserij Nederland. Al meer dan 40 jaar actief via tal van functies waaronder voorzitter / bestuurslid van hengelsportvereniging, federatie De Maas, CNHV en voorzitter van hengelsportfederatie Zuidwest Nederland. Betrokken geweest bij vorming NVVS in 1975, samengaan CNHV met NVVS gerealiseerd. Federaties De Maas, Oost Brabant, Delta Federatie en Randstad gefuseerd tot federatie Zuidwest Nederland.

Als voorzitter NVVS aansluiting specialistenorganisaties in 2002 en NASO in 2003 gerealiseerd. Historisch wapenfeit was de fusie van OVB en NVVS tot Sportvisserij Nederland in 2006. Alle hengelsportorganisaties landelijk tot één organisatie gebundeld. Opbouw Sportvisserij Nederland. Toekenning door koningin Beatrix van predicaat Koninklijk in 2008 aan Sportvisserij Nederland. Grote inzet voor en trekker van versterking en professionalisering regionale federaties. Aansluiting Amsterdamse Hengelsportvereniging. Oplossen problemen, vonken in het land blussen voordat het branden worden. Opstellen beleidsplan Sterker Samen Werken. Enorme inzet, alom aanwezig.

De nieuwe voorzitter Menno Knip heeft namens het nieuwe bestuur aan alle voornoemde bestuurders de gouden erespeld toegekend. De speld van Nol Sweep is voorzien van drie diamantjes. Bovendien is Nol Sweep tot erelid te benoemd.


Menno Knip, de nieuwe voorzitter

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.