Vergunning waterkrachtcentrale vernietigd

7315
19 sep 2011

Op 14 september jl. deed de Raad van State uitspraak in de zaak over de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (Natura 2000 gebied Grensmaas) voor de bouw van een waterkrachtcentrale (wkc) in de Maas bij Borgharen. De vergunning die door de Provicie Limburg vorig jaar was verleend, werd door de Raad van State vernietigd.

De motivatie voor deze uitspraak komt er in het kort op neer dat de Raad van State vond dat de Provincie onvoldoende had onderzocht of de schade die deze waterkrachtcentrale aan de beschermde vissoorten zou kunnen toebrengen geen negatieve effecten zou kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende soorten. Daardoor werd geen zekerheid verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Grensmaas niet zullen worden aangetast.

Bezwaren hengelsport

De vergunning was door de Provincie Limburg verleend ondanks grote fundamentele bezwaren van Sportvisserij Nederland en de hengelsportvereniging Visstandverbetering Maas (V.V.M.). Die bezwaren richtten zich vooral op de schade die door de turbines van de wkc aan jonge zalmen zou worden toegebracht die vanuit België door de Maas naar zee trekken.

Tegen deze vergunningverlening is V.V.M. in beroep gegaan met morele ondersteuning van Sportvisserij Nederland. Deze beroepszaak belandde automatisch bij de Raad van State, waar vorige maand de zitting plaatsvond met deze geweldige uitslag als resultaat.

Hoe verder?

Deze uitspraak is al de tweede overwinning die door de hengelsport is behaald om de bouw van de waterkrachtcentrale bij Borgharen tegen te gaan. Op 13 juli vernietigde de Rechtbank van Maastricht al de vergunning in het kader van de Waterwet.

Tegen dit vonnis is niet alleen de ondernemer die de wkc wil bouwen in beroep gegaan, maar ook Sportvisserij Nederland en V.V.M. en (weliswaar schoorvoetend) ook de vergunningverlener, in dit geval Rijkswaterstaat. Sportvisserij Nederland en V.V.M. hadden de rechtzaak weliswaar gewonnen, maar hadden toch op enkele belangrijke punten verloren, zoals de EU-Kaderrichtlijn Water en de Beneluxbeschikking aangaande Vismigratie.

Ook deze zaak is in hoger beroep naar de Raad van State verwezen en de verwachting is dat de zitting binnen anderhalve maand zal plaatsvinden.

Politiek spel

Van het begin af aan heeft de ondernemer van de wkc een aantal politici voor zijn karretje weten te spannen. Onder deze druk heeft Rijkswaterstaat tenslotte besloten de vergunning te verlenen. Toen deze vergunning door de rechtbank in Maastricht vervolgens naar de prullenmand werd verwezen, was Tweede Kamerlid Koopmans (CDA) er als de kippen bij om staatssecretaris Atsma (CDA, Infrastructuur en Milieu) te vragen of Rijkswaterstaat wel in hoger beroep ging. De staatssecretaris wist na deze vragen wat hem te doen stond: Rijkswaterstaat Limburg ging in hoger beroep!

Na de uitspraak van de Raad van State in de zaak over de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet, liet gedeputeerde Noël Lebens (CDA) enigszins geïrriteerd aan de pers weten dat de Raad van State met dit vonnis helemaal fout zat (zie radioverslag).

Het lijkt in dit land gewoonte te worden dat politici zich permitteren om uitspraken van rechtscolleges te bekritiseren. Ze lijken zich niet te realiseren dat er in een rechtstaat een scheiding bestaat tussen de wetgevende macht (regering en parlement), de uitvoerende macht (regering en ambtelijke diensten) en de rechterlijke macht (de rechters). Daar waar regering en politiek zich met de rechtspraak gaan bemoeien, houdt de democratie op.

Meer informatie m.b.t. de uitspraak:

Lees ook:
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.