Bleker beantwoordt kamervragen PVV over Poolse vissers

7269
07 okt 2011

Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het artikel “Polen vissen Nederlandse wateren leeg”.

Check hieronder vragen en antwoorden:

1 Bent u bekend met het artikel “Polen vissen Nederlandse wateren leeg”? (De Telegraaf, 16 september 2011)

Ja.

2 Deelt u de mening dat, waar wij onze vissers steeds verder aan regels en banden leggen en streng handhaven, dit in gelijke mate moet gelden voor Oost-Europese arbeiders?

In het betreffende artikel gaat het om Poolse hengelaars die de visserijregels voor de Nederlandse wateren zouden overtreden. Deze regels gelden in gelijke mate voor buitenlandse als Nederlandse vissers. Zoals ik eerder bij verschillende gelegenheden met uw Kamer heb gedeeld is alle inzet er op gericht om visstroperij te bestrijden en overtreders aan te pakken.

Dit geldt voor stroperij met beroepsvistuigen, maar ook voor illegale visserij met de hengel met als doel grootschalig vis te onttrekken. Behalve dat hier vanuit de overheid in de stroperijbestrijding en door regiopolitiekorpsen op wordt toegezien, wordt daarnaast ook door controleurs en BOA’s in dienst van de hengelsport hierop gecontroleerd. Hierbij worden Nederlandse en niet-Nederlandse vissers gelijk behandeld.

3 Vindt u ook dat het van de zotte is dat Sportvisserij Nederland zelfs al een Poolse vertaling van de visvoorschriften (pdf) heeft gemaakt?

Nee. Ik vind het uitstekend dat de sector organisatie voor verschillende doelgroepen sportvissers informatie beschikbaar stelt over hoe de sportvisserij in Nederland dient plaats te vinden en welke regels hiervoor gelden.

4 Bent u bereid keihard op te treden tegen deze stropers, bijvoorbeeld door een boete die direct contant afgerekend moet worden? Zo nee, waarom niet?

Mijn inzet is er volledig op gericht om visstroperij stevig aan te pakken. Handhaving en een substantiële strafmaat bij overtredingen horen hier bij. Directe inning van boetes is echter op basis van de Visserijwet niet mogelijk.

Wel heb ik recent nog met uw Kamer gesproken over het voornemen om overtredingen van de Visserijwet 1963 op grond van de Wet op de economische delicten strafbaar te stellen. Dat maakt zwaarder straffen en de inzet van aanvullende opsporingsmethoden mogelijk, zodat de effectiviteit van de stroperijbestrijding kan worden vergroot.

dr. Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bron: Rijksoverheid

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.