Waterschap stopt beheersvisserijproef Schutsloterwijde

8753
18 okt 2011

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Reest & Wieden heeft onlangs besloten om de in 2008 gestarte pilot met beheervisserij in het Schutsloterwijde stop te zetten.

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de beoogde effecten nog niet voldoende worden bereikt, het ligt ook niet in lijn der verwachting dat dit op langere termijn wel het geval zal zijn. Mede gelet op externe ontwikkelingen leidt dit tot de conclusie dat beheervisserij geen goed en betaalbaar alternatief is voor het baggeren van de wateren in Noordwest-Overijssel, en tot het voorstel om de pilot stop te zetten.

Beheervisserij geen goed alternatief voor baggeren

Het waterschapsbestuur heeft in augustus 2007 besloten om een onderzoek (pilot) met beheervisserij in het Schutsloterwijde uit te voeren. Dit houdt in dat het doorzicht en de vegetatie-ontwikkeling moest worden verbeterd door het wegvangen van grotere bodemwoelende vissen (brasems). Doel was vast te stellen of dit een goed en betaalbaar alternatief is voor het baggeren van de wateren in Noordwest-Overijssel, als middel om tot helder en plantenrijk water te komen. De pilot is begeleid door een klankbordgroep met de lokale sportvissers, beroepsvissers, Dorpsbelangen Belt-Schutsloot en Natuurmonumenten.

De pilot loopt inmiddels ruim drie jaar. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de beoogde effecten nog niet voldoende worden bereikt en het ligt ook niet in lijn der verwachting dat dit op langere termijn wel het geval zal zijn. Ten aanzien van het doorzicht is de conclusie gematigd positief; het doel voor de visstand wordt wel bereikt, doch dit lijkt niet duurzaam. Het doel voor vegetatie (bedekkingsgraad) is niet gehaald.

Om zicht te houden op de langere-termijneffecten wordt met het reguliere meetnet de komende jaren (extensief) gevolgd hoe visstand, doorzicht en vegetatie in de Schutsloterwijde zich verder ontwikkelen. De beroepsvissers hebben aangegeven commercieel te blijven vissen op schubvis (waaronder brasem), ook wanneer de pilot wordt beëindigd.

Waterschap luistert naar kritische geluiden

Inmiddels is het waterschap samen met de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel al enige tijd actief bezig met de voorbereiding van op grote schaal baggeren in Noordwest-Overijssel. Dit ingegeven door de omvang van de klus en het grote gezamenlijke belang. Alles wijst erop dat genoemde overheden deze klus de komende jaren gezamenlijk oppakken.

Richting omgeving en publiek geeft het waterschap met het stopzetten van de pilot, het signaal af te luisteren naar kritische geluiden. De publieke opinie en (een deel van) de politiek hebben de afgelopen twee jaar geageerd tegen beheervisserij als waterkwaliteits­maatregel. Mede als gevolg van deze ophef zijn enkele projecten elders in het land stopgezet.

Bron: Reestenwieden.nl

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.