Raad van State: 'Geen waterkrachtcentrale Borgharen' (Video)

12111
09 feb 2012

De rechtbank van Maastricht heeft vorig jaar terecht de vergunning voor de bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen vernietigd.

Dit oordeelde de Raad van State gisteren naar aanleiding van het hoger beroep dat Rijkswaterstaat en Waterkrachtcentrale Borgharen B.V. tegen dit besluit hadden aangespannen. Daarmee werden de in het door Sportvisserij Nederland ingestelde hoger beroep aangedragen bezwaren gegrond verklaard.

-> Lees hier de uitspraak van de Raad van State (pdf)

Vissterftenorm

In de motivatie van de Raad van State staan drie belangrijke punten. Allereerst bevestigt zij de uitspraak van de rechtbank van Maastricht dat met de twee bestaande waterkrachtcentrales de 10% vissterftenorm van Rijkswaterstaat al wordt overschreden. De vissen worden in de centrales vermalen of zwaar beschadigd door de schoepen van de turbines. De schade die aan de visstand wordt berokkend is in de huidige omstandigheden al zo groot, dat er geen ruimte meer is voor een derde centrale in de Maas.

Let op: onderstaande (Duitstalige) video bevat schokkende beelden.

Daarbij is er bij de verlening van de vergunning ook geen nieuwe milieueffectrapportage gemaakt. Dit had volgens de Raad van State wel moeten gebeuren omdat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen over de ‘uitgestelde sterfte’ van aal en zalmsmolts door waterkrachtcentrales.

Tevens had een vergunning in het kader van de Waterwet aangevraagd dienen te worden. Tenslotte heeft Rijkswaterstaat met betrekking tot de Europese Kaderrichtlijn Water niet alle toetsingskaders doorlopen. Daarmee is niet deugdelijk gemotiveerd waarom zich als gevolg van de nieuwe waterkrachtcentrale geen achteruitgang in de visstand zal voordoen.

Bijna 20 jaar

De inspanningen van Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Limburg en Visstandverbetering Maas, daarbij gesteund door Scheffer Advocaten lijken zich daarmee uit te betalen in deze zaak die zich al bijna 20 jaar voortsleept. Dit vonnis voorkomt een verdere verslechtering van de leefomstandigheden van vissoorten als de aal en de zalm die toch al ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.