Meervalonderzoek Westeinderplassen

12063
16 mrt 2012

Sportvisserij Nederland gaat in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoek doen naar het paaigedrag van de Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen.

Foto: De meerval voelt zich waarschijnlijk prima thuis in de holtes onder de rietoevers in de Westeinderplassen.

Van oudsher is de Europese meerval daar aanwezig. Waarschijnlijk gaat het zelfs om een inheemse en genetisch unieke populatie.

Sinds de jaren ’90 neemt het aantal meervalvangsten op de Westeinderplassen fors toe. Over het gedrag van de ‘Westeinder meervallen’ is vooralsnog echter weinig tot niets bekend. Aangenomen wordt dat de meerval er paait onder de drijvende ‘rietzudden’ die karakteristiek zijn voor deze veenafgraving. Dergelijk paaigedrag is echter nooit waargenomen of gedocumenteerd.

Overwinterplekken

Daarnaast is onduidelijk waar de meervallen van de Westeinderplassen overwinteren. Trekken ze in de winter naar de diepere delen van het meer of verlaten ze het water via de aangrenzende Haarlemmer Ringvaart? Het lopende onderzoek van Sportvisserij Nederland naar de meerval op de (Limburgse) Maas heeft al heel wat informatie opgeleverd over het gedrag van deze mysterieuze roofvis. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat ze erg honkvast zijn en graag schuilen op locaties met een ‘dak’ boven hun hoofd.

Nieuw onderzoek

Dit onderzoek op de Westeinderplassen moet meer inzicht gaan geven in de paaitijd, populatiegrootte en de habitatseisen van de Westeinder meervallen. Minstens zo interessant is de vraag of meervallen hier net zo honkvast zijn als op de Maas.

Om dit te kunnen onderzoeken, worden dit jaar zo’n dertig meervallen gevangen en voorzien van radiozenders. Vervolgens worden de vissen weer vrijgelaten. Met behulp van antennes (hydrofoons) op de bodem van de Westeinderplassen zullen de gezenderde vissen continu worden gevolgd. De gegevens van de hydrofoons worden elke twee weken uitgelezen, zodat zowel de dag- als de seizoensmigratie van de gezenderde meervallen jaarrond kunnen worden gemonitord.

Het onderzoek start in april 2012 en zal doorlopen tot en met december 2013. Zodra de uitkomsten bekend zijn, lees je die uiteraard in Hét Visblad.

Bron: Hét Visblad

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.