UITBREIDING VISMOGELIJKHEDEN; VISSERIJREGELS AANGEPAST

29647
21 okt 2012

Per 1 oktober 2012 treedt eindelijk een aantal belangrijke wijzigingen in werking die de mogelijkheden voor sportvissers flink verruimen. Het gaat om wijzigingen in het Reglement voor de binnenvisserij 1985 en in het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985.

Met de publicatie in de Staatscourant op 28 september 2012, is de wijziging officieel. Een belangrijk resultaat van Sportvisserij Nederland.

Sportvisserij Nederland heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om met deze wijziging de regels eenvoudiger en transparanter te maken. In praktijk komt het neer op een vermindering en vereenvoudiging van het aantal regels, veranderingen op het gebied van de visserij, visstand en de waterkwaliteit en het verruimen van de mogelijkheden voor de sportvissers.


Menno Knip

Menno Knip, voorzitter van Sportvisserij Nederland: “Gestreefd werd om de wijziging van de visserijregels op 1 maart 2012 in te laten gaan, maar dat bleek voor de minister niet haalbaar. Na aandringen van Sportvisserij Nederland is het gelukt om de wijzigingen toch nog dit jaar door te voeren”.

Meerval

De Europese meerval wordt uit de Flora- en faunawet gehaald en onder de werking van de Visserijwet 1963 gebracht. Dit betekent dat er actief op de meerval mag worden gevist. Om het bestand te beschermen, zal er wel het hele jaar rond een gesloten tijd (=terugzetplicht) gaan gelden. Iedere gevangen meerval moet dus nog steeds direct worden teruggezet.

Wormen

De gesloten tijd voor de worm (1 april – 31 mei) wordt geschrapt. Dit is een belangrijke wijziging voor onder andere wedstrijdvissers die op schubvis vissen en straks het hele jaar door de worm als aas mogen gebruiken.

Nachtvissen

Het nachtvissen voor sportvissers wordt in principe het hele jaar toegestaan. Het is aan de visrechthebbenden om dit te regelen. Uitgezonderd zijn de natuurgebieden waar het nachtvissen nu ook al is verboden. Het nachtvissen zal vanaf 1 januari 2013 voor VISpashouders via een landelijke Nachtvistoestemming worden geregeld. Deze is vanaf 1 januari te verkrijgen via de website van je federatie of Sportvisserij Nederland. Meer informatie hierover vind je in de nieuwe Aanvullingslijsten.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gebruik van een tentje of ander schuil- of kampeermiddel met deze wijziging niet wordt vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente.

Gesloten tijden gelijk getrokken

De gesloten tijd (= terugzetplicht) voor snoek loopt nu van 1 maart t/m 30 juni. Deze gesloten tijd wordt ingekort tot de laatste zaterdag van mei. Hierdoor loopt de einddatum van de gesloten tijd voor snoek straks gelijk met de gesloten tijd voor het gebruik van slachtproducten, kunstaas, een stukje vis of dood visje. De overige nieuwe gesloten tijden en minimum maten vind je in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2015.

Ondermaatse baarzen

Het is toegestaan bij het vissen ondermaatse baarzen in bezit te hebben. Voorwaarde is dat ze levend worden bewaard in een leefnet of emmer en daarna levend worden teruggezet in hetzelfde water. Baarsviswedstrijden, die voornamelijk in Noordwest Nederland plaatsvinden, hebben hiermee een wettelijke basis.

Zeevissen

Nieuw is dat de minimummaten voor zeevissen ook van toepassing worden als de betreffende soort wordt gevangen in het binnenwater. Hiermee wordt de handhaving van het verbod op het bezit van ondermaatse zeevis flink verbeterd.

Verboden vis te verkopen

Voorts is het vanaf 1 oktober voor alle sportvissers wettelijk verboden om hun gevangen vis te verkopen.

Alle regels in aanvullingslijst

Een compleet overzicht van de nieuwe regels vind je in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2015 welke je tegelijkertijd met de VISpas 2013 ontvangt. Bekijk hier de laatste Aanvullingslijst waarin de wijzigingen ook alvast zijn opgenomen.

-> Meer over de visserijwetswijziging

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.