Negatieve effecten van recreatie op natuur marginaal

6459
04 dec 2012

Alterra heeft een rapport gepubliceerd naar aanleiding van het onderzoek ‘Recreatie en Regeldruk’. Het rapport moet beleidsmakers bij natuurbeschermingsorganisaties een handleiding bieden bij een beheerplanproces en bij de procedure van vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet.

Het Alterrarapport geeft inzichten om knelpunten op te lossen in de realisatie van de Natura 2000-doelen, en dat hoeft niet per se te liggen in het terugdringen van de recreatie in een bepaald natuurgebied.

In grote lijnen blijken waterrecreanten weinig nadelige effecten te veroorzaken op de natuur. In tegenstelling tot veel andere typen van watergebonden recreatie is sportvissen een vorm van recreatie die het hele jaar door wordt beoefend. Het rapport geeft daarom apart voor de sportvisserij een –ruwe- indicatie van mogelijke effecten van sportvisactiviteiten op de natuur. Er zijn overigens weinig verschillen met andere watersporten als zwemmen, (ijs) zeilen, duiken en schaatsen. De verstoring van de flora en fauna door recreatie is doorgaans gering. Het rapport meldt wel dat strandrecreatie in potentie verstorend kan zijn voor soorten die afhankelijk zijn van strandhabitat.
De beschadiging van (oever)vegetaties wordt als marginaal gezien. Er wordt immers vooral vanaf goed bereikbare en vaak daarvoor ingerichte oevers gevist. Fysieke beschadiging kan optreden wanneer recreanten zich in de oevervegetatie begeven. Ook vervuiling zien de onderzoekers niet als een potentieel probleem, zeker niet ten opzichte van de achtergrondvervuiling.

Positieve effecten
De recreatiesector ervaart een hoge bewijslast vanuit de Natuurbeschermingswet, zegt Fred Bloot in het voorwoord van het rapport. De adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland is tevens voorzitter van de Regiegroep Recreatie en Natuur. Wat hij betreurt is dat er in het rapport geen aandacht is voor de positieve effecten die de recreatiesector heeft op de natuur. ´´De sportvisserijsector draagt al decennia lang bij aan een goede leefomgeving voor de vis en goede visbestanden. Zo zijn er meer voorbeelden waarbij de recreatiesector in positieve zin bijdraagt aan het behalen van natuurdoelen. Allemaal goede voorbeelden die beleidsmakers kunnen gebruiken bij het vaststellen bij hun plannen en beleid.´´

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.