Visplannen Rijkswateren getoetst

7292
22 jan 2013

Visplannen zijn in Nederland inmiddels aardig ingeburgerd. Veel VBC’s werken aan een eerste visplan of zijn daar net mee klaar. De VBC’s op de Rijkswateren waren de eersten die aan de slag gingen met visplannen in 2009. Inmiddels zijn alle VBC’s op de rijkswateren toe aan een tweede generatie visplannen.

In 2012 zijn voor alle rijkswateren (m.u.v. Lauwersmeer) de bestaande visplannen geactualiseerd en verder aangevuld. De VBC’s hebben hun vernieuwde visplannen in oktober aan Rijkswaterstaat aangeboden voor toetsing. Rijkswaterstaat toetst de visplannen qua volledigheid en qua inhoud. Verplichte onderdelen in het visplan zijn:

  • een overzicht van visrechten;
  • een beschrijving van de sportvisserij: het type sportvisserij, globaal aantal sportvissers, locaties waar veel gevoerd wordt en verwachte wijzigingen in de sportvisserij;
  • een beschrijving van de beroepsvisserij: globaal aantal en type vistuigen, locaties waar nabij vispassages of gemalen wordt gevist, verwachte wijzigingen in de beroepsvisserij;
  • een beschrijving van de visstand en de ecologische doelen voor de visstand (KRW score);
  • gegevens over visuitzettingen: soorten en hoeveelheden per water;
  • onttrekking van vis: hoeveelheid per vissoort per water.

Daarnaast voegt de VBC op vrijwillige basis vaak nog extra informatie toe over de geldende regels, de controle en handhaving, de visstandmonitoring, de voorgekomen vissterftes en de bereikbaarheid van het water.

Inhoudelijke toets

De inhoudelijk toets bestaat uit het nagaan of de visserijactiviteiten (het uitzetten en onttrekken van vis) een negatieve invloed hebben op de ecologische doelen voor de visstand. Een aantal visplannen zijn naar aanleiding van de toets nog aangepast.

Eind 2012 hebben de VBC’s op de rijkswateren hun visplan opgestuurd naar het Ministerie van Economische Zaken. Het ministerie zal de visplannen bekijken en zal voor 1 april laten weten of het visplan is goedgekeurd.

Nauwelijks knelpunten

Uit de toetsing door Rijkswaterstaat zijn voor de meeste visplannen geen grote knelpunten naar voren gekomen. De verwachting is dan ook dat de meeste visplannen zullen worden goedgekeurd.

Voor de VBC’s is het nu zaak om de activiteiten in de visplannen uit te gaan voeren en op zoek te gaan naar gezamenlijk gedragen wensen en projecten, zodat de situatie voor visstand en visserij kan verbeteren.

Bron: visstandbeheercommissie.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.