Ridder Sake van der Meer

4799
26 apr 2013

Sake van der Meer, voorzitter van Sportvisserij Fryslân, is vanochtend tot zijn grote verrassing benoemd tot ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau’. Tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis te Buitenpost kreeg hij de Orde opgespeld door burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen.

Vanaf de jaren ’90 is Sake van der Meer betrokken bij de georganiseerde sportvisserij. Zo is hij al jaren voorzitter van HSV De Rietvoorn uit Kootstertille. Dit is een zeer actieve vereniging met een enthousiast bestuur en commissies die ongeveer 700 leden telt. In 1999 is Sake toegetreden als bestuurslid van de Federatie, het huidige Sportvisserij Fryslan waarbij via 33 verenigingen 33000 sportvissers zijn aangesloten. Nadat hij aanvankelijk een algemene bestuursfunctie had, werd hij omstreeks 2003 secretaris. Dat is hij meer dan 6 jaar geweest om vervolgens, tot op heden, voorzitter te worden van Sportvisserij Fryslan. Hij is de drijvende kracht en zorgt voor de samenhang binnen de organisatie. Hij kent door zijn grote netwerk en politieke loopbaan de wegen en is in staat door zijn persoonlijkheid en enthousiasme in staat relevante personen te beïnvloeden en het belang van de sportvisserij voor het voetlicht te brengen. Zodoende kan hij op een uitstekende wijze de belangen van Sportvisserij Fryslan behartigen.

In het bestuur van Sportvisserij Nederland heeft Sake zeer belangrijke functies vervuld op vele terreinen. Zo was hij van 2001 tot juni 2006  lid van de commissie Wedstrijden. Vervolgens trad hij als portefeuillehouder Wedstrijden toe tot het landelijke bestuur van Sportvisserij Nederland. Die functie heeft hij tot juni 2011 met verve vervuld. Bij de wijziging van de organisatiestructuur heeft Sake besloten om zich niet voor een nieuwe periode te binden aan het landelijke bestuur. Hij ontving in juni 2011 de Gouden erespeld van Sportvisserij Nederland. Naast alle bestuurlijke beslommeringen blijft Sake in de eerste plaats een gepassioneerd sportvisser – en die passie is terug te zien in de wijze van besturen. Laagdrempelig, diplomatiek, samenbindend en vooral een positief mens. Hij is een autoriteit op het gebied van de sportvisserij. Vooral door zijn grote kennis, ervaring en door zijn persoonlijkheid. De sportvisserij wordt bestuurlijk gerund door vrijwilligers. Vele vrijwilligers steken aanzienlijk tijd in vrijwilligerswerk, maar bij Sake valt op dat hij structureel zeer veel tijd besteedt aan de sportvisserij. Hij laat nooit afweten en blijft altijd gemotiveerd.

Sake van der Meer is eerst en vooral een gepassioneerd sportvisser.

Tot slot besteden we hier kort aandacht aan zijn inzet voor de lokale politiek en de gemeenschap in en rondom zijn woonplaats Kootstertille en citeren hierbij uit de aanbevelingen vanuit Plaatselijk Belang Kootstertille en Stichting Tillehûs.
Het is weliswaar in het Frysk, maar voor de vertaling verwijzen wij u graag naar Sake zelf. Ook dat zal hij met ‘nocht en wille’ voor u doen.

“Wat him ûnderskiedt is dat it him by al syn krewarjen der net omgiet om sels yn de “spotlights”te stean – wêr’t er him oars ek wol mei rêde soe- mar dat er tûk is yn it finen en ynsetten fan de goede persoanen op it goede plak. In handichheid dy’t it gefolch is fan syn minskekennis en noflike omgangsfoarmen. Ek typearjend is syn gefoel foar humor. Bytiden súver ûndogensk, wit er mei in kwinkslach of in rake opmerking, it spul op’e wein te hâlden.”

“Wy binne as doarp wiis mei Sake en ha grut respekt foar syn ynset as betûft, frijwillich, bestjoerder. Yn in tiid weryn’t minsken it langer allegear oe sa drok ha mei har eigen affearen en net mear oan in oar ta komme, binne we der grutsk op dat we noch minsken as Sake yn ús midden ha. Graach stelle we Sake dan ek ta foarbyld , as ynspiraasje foar de jongere generaasje.”

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.