Vissennetwerk: weinig vis in kanalen en vaarten

5735
07 jun 2013

Het Vissennetwerk kwam op 6 juni bij elkaar in het gebouw van Sportvisserij Nederland in Bilthoven. Centrale thema was: de visstand in kanalen en vaarten. Zes sprekers vanuit diverse adviesbureaus, de sportvisserij en RAVON spraken over dit actuele thema.

Uit de presentaties kwam naar voren dat er weinig vis aanwezig is in veel kanalen en vaarten, zowel in kilo’s als in aantallen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen. Bij scheepvaartkanalen worden vaak de hoge scheepvaartdruk en de inrichting als kale bak zonder ondiepe oeverzones en zonder vegetatie genoemd. In kleine kanalen en vaarten speelt de afname van de voedselrijkdom in het water, resulterend in een toename van het doorzicht en de (soms extreme) watervegetatie een rol.
Vaak is het echter onzeker waarom de visstand mager is. Mogelijk zijn er achterliggende oorzaken in het water zoals verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen, hormoonverstorende stoffen en geneesmiddelen.

 De doelen die voor kanalen worden gesteld door de Europese Kaderrichtlijn worden vaak niet gehaald. Vaak is een water alleen, en dan nog maar gedeeltelijk, geschikt voor een klein aantal vissoorten als de karper, brasem en baars; plantminnende vissoorten vinden er geen geschikt leefgebied.
Sommige sprekers vroegen zich ook af of je wel (hoge) ecologische doelen moet stellen voor kanalen waarbij de scheepvaart een belangrijkste functie heeft. Daarmee wordt vaak voorbijgegaan aan de gebruiksfuncties zoals de sportvisserij.

Aan de hand van enkele stellingen werd vervolgens in groepjes gediscussieerd. Een discussie die, zoals dat vaker gebeurd, meer vragen dan antwoorden opleverde.

Er werd onder meer gediscussieerd over de vraag of maatregelen die genomen worden, wel effectief zijn zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Een aantal aanwezigen gaf aan dat dergelijke dure maatregelen beter gereserveerd kunnen worden voor wateren met meer ecologische potentie.
Over het algemeen waren de ruim zestig aanwezigen het er over eens dat dat de geringe en nog afnemende visbestanden een ‘belangrijke waterbeheerkwestie’ vormt waarvoor extra onderzoek hard nodig is.

Een verslag van de bijeenkomst en de presentaties zijn binnenkort te vinden op www.vissennetwerk.nl onder archief.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.