Meer vis met vispassage Afsluitdijk

7373
20 aug 2013

Initiatiefnemers zeer verheugd met toegezegde financiële steun van Rijk en regio voor de Vismigratierivier. Ministerie en regionale overheden investeren in de volgende fase van het project dat moet leiden tot een kilometerslange verbinding voor trekvissen tussen Waddenzee en IJsselmeer.

Tijdens haar bezoek aan het waddengebied vandaag, heeft Staatssecretaris Sharon Dijksma een bedrag van €450.000 toegezegd voor de onderzoeks- en planfase van de Vismigratierivier. Het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), een samenwerking van de aan de Afsluitdijk grenzende provincies en gemeenten, kon hierop aanvullen dat zij garant staan voor het resterende bedrag van circa 1 miljoen euro voor deze fase van het project.

Tot grote vreugde van de oorspronkelijke initiatiefnemers; de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting Het Blauwe Hart en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord kan nu gestart worden met de volgende fase van dit veelbelovende vismigratie project bij Kornwerderzand.

   

Sinds de komst van de Afsluitdijk in 1932 gaat het slecht met de trekvissen in het gebied. Op dit moment kunnen trekvissen maar zeer beperkt migreren vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer via de spuisluizen van Kornwerderzand en Den Oever. Vissen die niet zo krachtig kunnen zwemmen, lukt het nauwelijks om de Afsluitdijk te passeren.

De lage stroomsnelheden in de voorziene vismigratierivier maakt de route ook geschikt voor deze zwakke zwemmers zoals de glasaal, spiering, stekelbaars en veel andere jonge vis. Zij krijgen hierdoor een belangrijke, nieuwe route naar het IJsselmeer. Uit de in 2012 uitgevoerde haalbaarheids-studie, blijkt dat de vispasseerbaarheid van de Afsluitdijk met de aanleg van een vismigratierivier vertienvoudigd kan worden.


Een impressie van de Vismigratierivier

Impuls

Teleurgesteld in de lage ambities voor het verbeteren van de vispasseerbaarheid van de Afsluitdijk, staken natuurbeschermers, sport- en beroepsvissers in 2010 de koppen bij elkaar en lanceerden het plan voor een kilometerslange, slingerende getijdenrivier voor trekvissen. Voor de initiefnemers staat het vast dat het verbeteren van de verbinding tussen IJsselmeer en Waddenzee nodig is als belangrijke impuls voor het herstel van de visstand.

Het afgelopen jaar is er onder regie van het Programma Rijke Waddenzee hard gewerkt om de ideeën uit te werken en op hoofdlijnen te toetsen. Dat de positieve uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie nu voor Rijk en regio aanleiding zijn om aan boord te stappen en hun steun toe te zeggen, juichen de initiefnemers bijzonder toe.

Besluit

Met de toegezegde financiering kan de laatste fase in de verkenningen worden ingezet en komt de vismigratierivier weer een belangrijke stap dichterbij. De onderzoeks- en planfase moet in de komende 2 jaar leiden tot het meest optimale ontwerp met bijbehorende kostenraming. Hierbij zal onder andere worden gekeken naar stroomsnelheden in en om de vismigratierivier, lokstromen in de Waddenzee, visgedrag, visaanbod en meer. Op basis van deze onderzoeken wordt eind 2015 een besluit genomen over de daadwerkelijke aanleg van de vismigratierivier.

Als initiatiefnemers blijven we ons de komende jaren inzetten om steun te vinden voor het project en de vismigratierivier realiteit te laten worden. Eerder dit jaar kende de Nationale Postcode Loterij 2 miljoen euro toe aan het project om andere partijen te stimuleren het plan te ondersteunen en voor de realisatie van een aantrekkelijk informatiecentrum bij de Vismigratierivier waar in de toekomst bezoekers de trekvissen live kunnen zien voorbijtrekken.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.