EAA op de bres voor de zeebaars

6812
20 nov 2013

De European Anglers Alliance (EAA) heeft een zogenaamde position paper over de zeebaars gemaakt. Hierin staat vermeld wat de Europese sportvisserijorganisatie wil op het gebied van behoud, beheer en verbetering van de Europese zeebaarsbestanden. Dit met het oog op de EU-besluitvorming over beheermaatregelen voor de zeebaars in 2014.

Naar aanleiding van alarmerende berichten van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) over de teruglopende zeebaarsbestanden, opperde de EUcommissie in 2012 om een TAC oftewel een maximaal toegestane vangsthoeveelheid in te voeren. De EAA is hier echter fel tegen gekant. Een TAC zou niet veel veranderen in de huidige vangsten, maar deze vis wel bestempelen als een 100% commerciële soort. Bovendien geldt in de nabije toekomst dan ook de verplichting om ondermaatse zeebaars aan te landen omdat ‘discards’ van gequoteerde vis verboden zijn.

Grotere waarde sportvisserij

Volgens de EAA en prominent EAA-lid Sportvisserij Nederland zijn er andere en betere manieren om het voortbestaan van Dicentrarchus labrax te waarborgen én deze vissoort sociaal-economisch beter te benutten. De zeebaars heeft de afgelopen tien jaar gezorgd voor een ware boost in de Europese zeesportvisserij.

Sportvissers zijn bereid om veel energie, tijd en geld in hun visserij te investeren – zeker als ze kans maken om meer en grote zeebaars te vangen. De economische waarde van de recreatieve zeebaarsvisserij is vele malen groter dan de waarde van de commerciële aanvoer als consumptievis. Bovendien gaan sportvisserij en verantwoord beheer heel goed samen.

Regionaal beheer

De EAA steunt daarom de door het Engelse ministerie van Visserij en Landbouw voorgestelde maatregelen ter bescherming van de zeebaars:

  • Grotere maaswijdte en ontsnappingsmazen in gesleepte vistuigen,
  • Verbod op de wintervisserij (pair trawling) op de paaigronden gedurende de reproductieperiode (januari tot april),
  • Beperking van de grootschalige vangsten door de beroepsvisserij (flyshooters),
  • Sluiting van de opgroeigebieden voor de visserij,
  • Hogere minimummaat (sport en beroep).

Ook ziet zij kansen voor een regionale aanpak in de EU-lidstaten, bijvoorbeeld voor het Noordzeegebied, gelet op het feit dat de zeebaars plaatsgetrouw verdrag vertoont. Een pilot met regionaal beheer biedt bovendien de mogelijkheid voor een andere, sportieve benadering van de zeebaars waarvan zowel de ecologie als de economie profiteren. Meer dan van de huidige, conventionele wijze van benutting die de bestanden sloopt. De position paper wordt de komende tijd gebruikt om de zeebaarslobby extra kracht bij te zetten.

Bron: Hét Visblad dec 2013

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.