Europees zeebaarsoverleg

4463
23 sep 2014

Vorige week vond in Dublin Europees overleg over de zeebaars plaats. De alarmerende berichten van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) dat de visserrijsterfte met 80% moet worden teruggebracht, brachten vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen bijeen om voor de Europese Commissie hun visie op mogelijke maatregelen te geven. Ook de European Anglers Alliance (EAA) was present om een presentatie te geven over hoe de sportvisserij het zeebaarsbeheer vorm wil geven.

Alle belanghebbende partijen die in drie Adviescommissies zijn vertegenwoordigd troffen elkaar in Dublin om met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijke beschermingsmaatregelen voor de zeebaars. Daarbij gaf iedere partij aan wat hij als bijdrage kan leveren aan het herstel van de zeebaarsbestanden. De EAA zet daarbij sterk in op een verhoging van de minimummaat naar 42 cm in alle betrokken Europese landen. Andere mogelijke maatregelen kwamen ook nog ter sprake, maar de Europese hengelsportorganisatie gaf aan alleen bereid te zijn om meer bij te dragen als dit naar proportionaliteit is. Bovendien moet ook de sociaaleconomische waarde van de sportvisserij worden erkend en de georganiseerde hengelsport een volwaardige plek krijgen in het zeebaarsbeheer.

Voorstellen beschermingsmaatregelen
Alle aanwezige belangenorganisaties hebben tot eind volgende week de tijd om met een voorstel voor een pakket beschermingsmaatregelen voor de zeebaars te komen. Vervolgens zal een kleine werkgroep worden geformeerd die de voorstellen verder uitwerkt en deze daarna aan de EU-Commissie presenteren. Deze commissie moet voor het eind van dit jaar een besluit nemen over welke maatregelen (voor de korte en lange termijn) er zullen worden genomen. Mocht de EU-Commissie van mening zijn dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn, dan kan zij ook noodmaatregelen afkondigen.

Klik hier voor de EAA-presentatie die in Dublin werd gegeven.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.