Uitzet glasaal geen bijdrage aan herstel

6703
13 nov 2014

Evenals met de Europese aal het geval is, baart de stand en trends van de Amerikaanse aal (Anguilla rostrata) grote zorgen. Herstelprogramma’s en maatregelen zijn in de VS en Canada in ontwikkeling en uitvoering. Een van maatregelen om de hoeveelheid uittrekkende schieraal te vergroten, betreft het vangen en elders uitzetten van jonge aal.

Ook de Europese Aalverordening schrijft bijvoorbeeld voor om 60% van het aanbod aan jonge aal tot 12 cm te gebruiken voor uitzettingen. Een belangrijke vraag betreft het rendement van dergelijke uitzettingen. Ofwel: wat draagt het effectief bij aan herstel van de aal?

Met behulp van gemerkte alen, hebben Canadese onderzoekers hierover een beter beeld gekregen. In het gebied van het Ontario-meer en de St. Lawrence rivier, werd aangekochte glasaal gemerkt en uitgezet (S-alen; stocked). De glasaal was afkomstig van een vangstation op 1.000 km afstand. Ook werd van nature in het stroomgebied nog optrekkende jonge aal gemerkt (W-alen; wild).

Na een aantal jaren werden alen uit de beide groepen terug gevangen als schieraal. Lengte, gewicht, vetgehalte en geslacht werden bepaald, waarna deze gegevens voor beide groepen statistisch met elkaar werden vergeleken. Er kwamen opvallende verschillen naar voren.

  • S-schieren waren gemiddeld jonger en kleiner, hadden een hogere groeisnelheid, een lager lichaamsgewicht en lagere vetgehalten dan de W-alen.
  • Het lichaamsvet levert zowel de energie voor de lange paaitrek als bouwsteen voor de eieren. Geen enkele S-aal had echter een voldoende vetgehalte voor beide functies.

Nihil

De onderzoekers beoordelen de S-alen dan ook minder tot ongeschikt ( ‘fit’) voor voortplanting. De bijdrage aan aalherstel door vangen, transport over grote afstand en uitzetten van jonge aal is op basis van dit onderzoek mogelijk nihil. Het is denkbaar dat uitzettingen van glasaal in hetzelfde stroomgebied als hun vangplaats zou kunnen leiden tot betere resultaten. Het Canadese onderzoek plaatst echter vooralsnog grote vraagtekens bij het rendement van uitzettingsprogramma’s met ‘vreemde’ glasaal.

Bron: Couillard, C.M. et al. (2014). Assessment of fat reserves adequacy in the first migrant sliver eels of a large-scale stocking experiment. N. Am. J. Fish. Manag. 34: 802-813.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.