Voortgang Elftenproject 2014

5924
30 dec 2014

In 2006 is een EU Life project voor de Herintroductie van de elft of Meivis in de Rijn gestart. In 2008 zijn ruim 1 miljoen vislarven van circa 2 centimeter uitgezet. Ook de jaren daarna werden honderduizenden larven per jaar uitgezet.

De elft heeft een anadrome levenscyclus, dat wil zeggen dat de vissen naar zee trekken om op te groeien. Dat doen ze al in het eerste levensjaar. De visjes verblijven drie tot vijf jaar op zee en groeien dan op tot een vis van 50 tot 80 centimeter. De elft is nauw verwant aan de fint. Ze lijken erg sterk op elkaar en alleen een nauwkeurige inspectie van het aantal kieuwbooglamellen kan zekerheid geven over de soort.

Dit jaar konden voor het eerst dus optrekkende elften worden gevangen. De verwachtingen voor 2014 waren dus hooggespannen. Voor de vangst werden Franse beroepsvissers ingezet, die met speciale netten op de optrekkende elften visten, onder andere in de buurt van Rees.

Herstel populatie

De resultaten van de bevissing, de aantallen geregistreerde vissen bij de vistrappen van Iffezheim en Gambsheim kwamen uit op een minimum aantal van 341 volwassen elften die de Rijn in 2014 zijn opgetrokken! Met deze aantallen is aangetoond dat de uitzettingen in 2008 tot een aanzet voor het herstel van de elftpopulatie hebben geleid. Omdat in de jaren na 2008 ook larven zijn uitgezet, is de verwachting dat in de komende jaren ook weer flinke aantallen optrekkende elften kunnen worden waargenomen.

Er werd slechts één elft gemeld, die aan de hengel gevangen was in de Nidda (zijrivier van de Main). Ook aan de Neckar en de Sieg zijn vissen gevangen op bemonsteringslocaties. Daarnaast zijn er afgepaaide dode vissen gevonden langs de Boven-Rijn en de benedenstroomse delen van de Moezel. Ver bovenstrooms van de uitzetlocaties zijn ook elftenlarven gevangen. Dit duidt op een natuurlijke paai.

Uitzettingen noodzakelijk

De aantallen larven uit de natuurlijke paai zijn bij lange na niet voldoende om een gezonde populatie in stand te houden. Voortzetten van de uitzettingen lijkt noodzakelijk. Echter, de levering van larven uit Frankrijk (Gironde Garonne-Dordogne) staat onder druk. De aantallen optrekkende elften zijn daar, om onbekende redenen, gedaald van 400.000 vissen naar minder dan 30.000 elften. Ook de kweek van larven in Hessen had enige tegenslagen door onder andere stroomuitval.

Het EU Life programma loopt in 2015 ten einde. Voor een herstel van de elftenpopulatie zal ook na 2015 uitgezet moeten worden. Ook controle van de aantallen terugkeerders zijn essentieel om inzicht te krijgen in het bestandsverloop. De voortzetting van het project na 2015 is van extra belang, omdat de elftenpopulatie in Frankrijk momenteel sterk onder druk staat. In maart 2015 zullen gesprekken plaatsvinden tussen de (co)financierders (waaronder Sportvisserij Nederland) van het huidige project hoe het programma in de toekomst eruit zal moeten zien.

Vanuit de programmaleiding werd (terecht) de vraag gesteld of er niet meer elften in Nederland worden gevangen. De fintvangsten in de kustzone zijn immers goed. In het voorjaar van 2015 zal dan ook aandacht worden gevraagd om vangstgegevens te melden bij Sportvisserij Nederland. Daarvoor zullen in allerlei hengelsportbladen, waaronder Hét Visblad oproepen worden gedaan.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.