Lutz Jacobi stelt vragen over dossiers Benedenrivieren en Lauwersmeer

6541
06 mrt 2015

Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) heeft deze week Kamervragen gesteld over de dossiers Lauwersmeer en Benedenrivieren. Het betreft hier vragen over uitgegeven vergunningen in de Rotterdamse havenmonding, de kwetsbare visstand in de Benedenrivieren en de visserijproblemen op het Lauwersmeer.

Beide dossiers bezorgen de sportvisserij op dit moment grote zorgen en zowel Sportvisserij Nederland als de federaties doen er alles aan om de visstand te bewaken en in stand te houden voor sportvissers. Kamerlid Jacobi heeft de vragen deze week gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma.

Sportvisserij Nederland is uiteraard erg benieuwd naar de antwoorden, hierover binnenkort meer op deze website.

Benedenrivierengebied

  1. Kunt u aangegeven sinds wanneer er vergunningen worden verleend voor het vissen met staand want in de Rotterdamse havenmonding? Kunt u hierbij specifieke details geven voor de schepen die op dit moment (kalenderjaar 2015) een vergunning hebben gekregen onder documentnummers 58448, 58473 en 58477? Indien er de afgelopen jaren vergunningen zijn uitgegeven, hoe verklaart u dit dan gezien uw eerdere antwoorden (2015D04676)?
  2. Kunt u aangeven in welke regelgeving is vastgelegd dat er een visserijvrije zone is ingesteld van 500m bij de Haringvlietsluizen?
  3. Het vangen van kwetsbare vissen zoals elft en fint door middel van zegenvangst heeft een relatief groot schubverlies tot gevolg, wat de overlevingskansen bij terugzetting negatief beïnvloedt. Heeft u informatie waaruit blijkt dat, ondanks deze negatieve invloed, de sterfte na het terugzetten van deze en andere kwetsbare vissen acceptabel is en geen noemenswaardig negatief effect heeft op de visstand van deze soorten?
  4. Uit onderzoek van Imares (1) blijkt dat voor een aantal vissoorten een trendmatige afname te zien is, zoals voor de baars, brasem en kolblei. Kunt u verklaren of dit door overbevissing komt, of (mede) andere oorzaken heeft? Zo ja, kunt u aangeven welke oorzaken dit zijn? Indien overbevissing weldegelijk van invloed is, kunt u dan aangeven welke visserijmethoden hier invloed op hebben en of stappen ondernomen dienen te en zullen worden genomen?

1) Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren: 2013 Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s M. de Graaf, I.J. de Boois, A.B. Griffioen, H.M.J. van Overzee, N.S.H. Tien, I. Tulp & P. de Vries Rapport C011/15, IMARES

Kamervragen Lauwersmeer

Schriftelijke vragen van het lid Jacobi (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over visserijproblemen op het Lauwersmeer.

  1. Bent u bekend met de ophef en problemen omtrent de intensieve visserij met schietfuiken in het Lauwersmeer zoals aangekaart door Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en Sportvisserij Fryslân? (1)
  2. Herkent u zich in de problemen die Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en Sportvisserij Fryslân over de beroepsvisserij op het Lauwersmeer beschrijven in deze brief? Zo nee, waarom niet?
  3. Op welke wijze worden de huurvoorwaarden op het Lauwersmeer gehandhaafd, en welke sancties zijn er mogelijk indien de geldende huurvoorwaarden niet gevolgd worden?
  4. Klopt het dat beroepsvisserijbedrijf Keuter niet meewerkt aan de Visstandbeheercommissie welke een voorwaarde is in de huidige huurovereenkomst? Bent u bereid stappen te zetten om dit af te dwingen? Zo ja, wat zullen deze stappen zijn? Zo nee, waarom niet?

1) Brief ‘Palingvisserij Lauwersmeer’, verzonden op 25 september 2014 door Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en Sportvisserij Fryslân aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.