Vis de maat nemen

6457
30 apr 2015

Voor een duurzame visserij zijn vangstbeperkingen noodzakelijk. Die worden vaak in de vorm van een limietenstelsel ingezet. In ons land geldt een terugzetverplichting voor vissen onder een minimummaat. De visstand zou echter ook gebaat zijn bij de invoering van een maximummaat.

De toepasbaarheid van specifieke maatlimieten is direct afhankelijk van de wensen vanuit de visserij. Beroepsvissers prefereren vaak maatlimieten die in een hoge productie resulteren, terwijl sportvissers doorgaans meer interesse hebben in limieten die het vangen van grote vis bevorderen.

Minimummaat

Bij het beheer van de visbestanden in Nederland zijn minimummaten de regel. Jonge, ondermaatse vis die nog niet aan de paai heeft deelgenomen, krijgt hierbij de kans om te ontsnappen. Het gevolg is dat er dan relatief veel jonge vis zwemt, terwijl de grote, oude exemplaren schaars – of soms zelfs afwezig – zijn. Dat is niet alleen voor sportvissers een gemis, want de grote vrouwtjes vormen ook een belangrijke schakel in het ecosysteem.

Groter en beter

Grote vissen hebben namelijk een groter aandeel in nieuwe jaarklassen. Oude dieren groeien minder hard en kunnen daardoor verhoudingsgewijs meer energie steken in het produceren van eieren: de relatieve vruchtbaarheid neemt toe met het formaat. Bovendien produceren ze niet alleen meer eieren per kilo gewicht, deze zijn ook nog van betere kwaliteit. Grotere eieren bevatten meer voedingsstoffen, wat zich vertaalt in snellere groei en betere overlevingskansen van de larven.

Broedmachines

Verder zijn grote vissen bewezen overlevers die ook in moeilijke omstandigheden het hoofd boven water weten te houden – en zich dan nog voortplanten. Waar jongere soortgenoten in tijden van voedselschaarste de voortplanting helemaal overslaan, kunnen zij hun grotere energievoorraden aanspreken en alsnog voor nageslacht zorgen. Bovendien paaien grote exemplaren van sommige soorten meerdere keren over een langere periode.

Lengteslot

Deze belangrijke rol van de grootste exemplaren wordt niet onderkend in het systeem van minimummaten. Daarom zou het goed zijn hier een maximummaat aan te koppelen: een zogenaamd lengteslot. De ‘tussenmaten’ mogen dan (beperkt) worden geoogst, waardoor de overgebleven exemplaren de kans krijgen om uit te groeien tot grote vissen. Computersimulaties laten zien dat dit gunstiger is voor vispopulaties dan een minimummaat: die krijgen zo geleidelijk een natuurlijker leeftijdsopbouw.

Catch & release

Behalve een hogere visproductie, bieden wateren met een lengteslotbeheer sportvissers ook meer kans om een groot exemplaar te vangen. Aangezien het meenemen van recordvissen door de opmars van de catch & release cultuur inmiddels goeddeels tot het verleden behoort, hebben meer sportvissers de kans om de zeldzame recordexemplaren meerdere keren te vangen. Naast een minimummaat, zouden de visstand en de sportvisserij dus gebaat zijn bij de invoering van een maximummaat.


Labels

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.