Unieke samenwerking in langsdammenproject

4835
29 jun 2015

Hengelsport Federatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland gaan samen met zes andere partijen onderzoek doen naar de effectiviteit en eigenschappen van langsdammen in de Waal. Joop Bongers, directeur Sportvisserij Nederland, en Sjaak Koppers, voorzitter Hengelsport Federatie Midden Nederland, ondertekenden hiervoor op vrijdag 26 juni de samenwerkingsovereenkomst 'WaalSamen'.

De ondertekening van deze overeenkomst bekrachtigt de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, Deltares, BLN-Koninklijke Schuttevaer, Hengelsport Federatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland. Deze acht partijen gaan de eigenschappen en effecten van langsdammen - een nieuw concept in het Nederlandse rivierbeheer - onderzoeken.

Langsdammen

De langsdam is een parallel aan de stroomrichting lopende dam die de kribben vervangt. Ze komen te liggen in de Waal tussen Wamel en Ophemert. De langsdammen zorgen ervoor dat het water bij hoog water beter wordt afgevoerd en dat de rivierbodem minder uitslijt. Voor de natuur levert het naar verwachting ook voordeel op: de invloed van de scheepvaart wordt minder groot en hier kunnen vissen van profiteren. De oevergeul die door de langsdam ontstaat is 100 meter breed (zo breed als de IJssel) en heeft een diepte van maximaal 4 meter.

Nieuwe visbeleving

"De geul achter de langsdammen biedt de sportvisser een nieuwe visbeleving langs de Waal, waar op de prachtige visstekken die ontstaan veel en bijzondere vis kan worden gevangen", zegt Joop Bongers. "Voor die beleving is het wel cruciaal dat er bij alle betrokken partijen voldoende aandacht is voor de bereikbaarheid van de langsdam. Nu kun je op veel plaatsen de Waaloever moeilijk bereiken door particuliere eigendommen en natuurontwikkeling", besluit de directeur van Sportvisserij Nederland.


Sjaak Koppers, voorzitter Hengelsport Federatie Midden Nederland, en Joop Bongers, directeur Sportvisserij Nederland, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst 'WaalSamen'.

Unieke samenwerking

Projectmanager Henk Eerden benadrukte dat de samenwerking binnen één project met drie universiteiten, twee gebruikersgroepen (scheepvaart en sportvisserij), kennisinstituut Deltares en Rijkswaterstaat uniek is. Mevrouw J. Cuperus, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland, benoemde ook dat de concrete samenwerking met de sportvisserij belangrijk en uniek is. "Wij zien de langsdammen als een welkom alternatief voor de stekken die verloren gingen door de kribverlaging", zegt Sjaak Koppers, voorzitter van Hengelsport Federatie Midden Nederland. "Daarom zijn wij betrokken bij dit onderzoek."

Onderzoek visstand en sportvisserij

Om na te gaan of de verwachtingen voor de visstand en sportvisserij ook daadwerkelijk uitkomen, zal er tot en met 2018 veel onderzoek worden gedaan. Sportvisserij Nederland en de Hengelsport Federatie Midden Nederland werken mee aan het onderzoek naar de effecten op de visstand en op de sportvisserij. Er zullen tot en met 2018 meerdere visstandbemonsteringen worden gedaan en daarnaast zal een groep van dertig sportvissers worden gezocht die de vangsten gaat bijhouden. Analyse van deze vangstgegevens helpt bij het evalueren van de effecten op de visstand. De Radboud Universiteit Nijmegen werkt ook mee aan dit onderdeel van het onderzoek.

Meld je aan!

We zijn nog op zoek naar sportvissers die regelmatig op de Waal vissen tussen Wamel en Ophemert. Het is de bedoeling dat je in 2016 regelmatig op dit traject gaat vissen en dan je vangsten gaat bijhouden. Het leuke is dat je dan betrokken wordt bij het onderzoek en dat ook de onderzoeksresultaten met je worden gedeeld. Als je interesse hebt, kun je een mail sturen naar d.markerink@hfmiddennederland.nl of bellen met 026-3212045.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.