Minder aalscholvers

4559
29 jul 2015

Nederland telt een kleine 20.000 aalscholver-broedparen. De verwachting van Sovon Vogelonderzoek Nederland is dat dit aantal in de komende jaren kleiner wordt.

De aalscholver heeft de afgelopen decennia sterk geprofiteerd van zijn beschermde status. Sinds de volledige bescherming in 1965 in ons land middels de Flora- en faunawet van kracht werd, namen de aantallen sterk toe in de periode 1970-2000. Van de ongeveer zestig kolonies die zich in Nederland vestigden, bevinden de grootste zich in het IJsselmeergebied (Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen), de Waddeneilanden, het Deltagebied en de Hollandse duinen.

STAGNATIE

Op de plek waar de toename het eerste plaatsvond, het IJsselmeergebied, groeien de aantallen sinds begin jaren negentig niet meer. In de jaren negentig nam het aantal aalscholvers in andere delen van het land nog wel toe, maar ook deze groei is sinds de eeuwwisseling gestagneerd. “De periode van groei is echt voorbij”, zegt Joost van Bruggen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. “De laatste tien jaar is de aalscholverpopulatie min of meer stabiel gebleven. De kolonies zijn de laatste jaren kleiner geworden, maar hebben zich wel meer verspreid over het land.”

LICHTE DALING

Van Bruggen voorziet voor de komende jaren zelfs een (lichte) daling van het aantal aalscholvers. “De biomassa aan vis in het water neemt af, waardoor het nestsucces kleiner wordt. Daarbij kunnen ze in het steeds helder wordende water minder effectief jagen. Bovendien was er in 2013, het jaar dat er voor het eerst sinds decennia een significante afname in de populatie optrad, sprake van een lang en koud voorjaar. In dat geval gaan de aalscholvers in een slechtere conditie het broedseizoen in en leggen ze minder of geen eieren. Al met al is het daarom de verwachting dat de aantallen aalscholvers in ons land de komende jaren licht zullen dalen”, besluit Van Bruggen.

Bron: Hét Visblad augustus 2015
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.