Nederlandse zeebaarspopulatie

4969
20 jul 2016

Nederland heeft een eigen, inheemse zeebaarspopulatie (Dicentrarchus labrax). Dat is officieel aangetoond middels onderzoek naar de migratiepatronen, paai- en opgroeigebieden van de zeebaars door Sportvisserij Nederland.

Het onderzoek toont aan dat de zeebaars Nederlandse opgroeigebieden heeft. Zo is er tijdens visserijkundige onderzoeken zeebaarsbroed aangetroffen in onder meer de Westerschelde, Oosterschelde, zeehavengebied Rotterdam, zeegebied IJmond en het Noordzeekanaal. Waar de opgroeigebieden zich precies bevinden moet met aanvullend onderzoek beter in kaart worden gebracht.

Overwinteren


Een bevestiging van deze conclusie ligt in het feit dat uit het onderzoek ook blijkt dat een eigen zeebaarspopulatie in het Nederlandse kustwater overwintert. Dit wordt bevestigd door vergelijkbaar onderzoek van IMARES. In de wintermaanden zijn namelijk ook jonge
zeebaarzen waargenomen langs onze kust. Het is echter nog niet precies bekend om welke aantallen dit gaat. Ook hier is nog meer onderzoek vereist om de omvang hiervan in kaart te brengen.

Migratiepatronen

Voor de zeebaars die wegtrekt naar het Engelse Kanaal is een watertemperatuur van 9°C leidend. Zodra het kustwater die temperatuur heeft bereikt, zit de zeebaars binnen een maand langs de gehele Nederlandse kust. De migratie van zeebaars van Zuid- naar Noord-Nederland verloopt dus vrij snel. Als  de zeewatertemperatuur in het najaar weer onder de grens van 9°C duikt, is het deel van het bestand dat de reis naar het Kanaal maakt ook weer vrij vlot vertrokken.Verantwoordelijkheid


Het is prachtig dat de zeebaars in Nederland paai- en opgroeigebieden heeft. Dit gegeven brengt echter ook grotere verantwoordelijkheden met zich mee qua beheer en bescherming van deze sterk onder druk staande vissoort. Daarom is een advies opgesteld om de Nederlandse zeebaars beter te beschermen.

Het hoofdadvies luidt om geen jonge zeebaars te onttrekken uit de opgroeigebieden. Daaruit vloeien andere adviesmaatregelen voort die betrekking hebben op meer controle, betere voorlichting en nader onderzoek.

Vangsten melden


Sportvissers kunnen ook hun steentje bijdragen aan een betere bescherming van de zeebaars. Data over deze vissoort zijn nog altijd zeer schaars, dus vangstmeldingen (van zowel grote als kleine vissen) zijn bijzonder welkom om de zeebaarsbestanden beter in kaart brengen.

Vangsten van zeebaars kun je heel gemakkelijk melden op MijnVISmaat (www.mijnvismaat.nl) – stekinformatie wordt daarbij uiteraard niet openbaar gemaakt. MijnVISmaat is ook beschikbaar als handige app voor Android en Apple.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide