Europese discussie over de zeebaars

3900
15 sep 2016

De werkgroep zeebaars van de European Anglers Alliance (EAA) waarin Sportvisserij Nederland is vertegenwoordigd, heeft op 12 september in Brussel overleg gevoerd met DG Mare directeur Bernhard Friess en zijn collega's. Gesproken werd over de zeebaars en Baltische kabeljauw, die beiden in zwaar weer verkeren.

David Vertegaal maakte namens Sportvisserij Nederland de waarde van de zeebaars in de sportvisserij duidelijk. Het sociaal-economische nut van de zeebaars in de sportvisserij is vele malen groter dan die van de (kleinschalige) beroepsvisserij. “Daarnaast hebben we aangegeven dat we erg ontevreden zijn over de maatregelen zoals die in 2016 zijn uitgepakt. We willen gebalanceerde maatregelen en als er al uitzonderingen zijn dan ten gunste van de sportvisserij. Die brengen immers economisch gezien meer op. Studies in verschillende EU-landen laten zien dat elke meegenomen zeebaars 10, 20 en soms zelfs 40 maal meer economische waarde vertegenwoordigt als die door een sportvisser is gevangen in plaats van een beroepsvisser.”

Maatregelen
De Europese Commissie onderstreept haar zorgen over de kleine visserijen die voor een belangrijk deel op de zeebaars zijn aangewezen. Al zal het advies voor 2017 strenger zijn dan voor 2016, een volledig nul-advies gaat er niet komen.
Een kleine maar belangrijke aanpassing is dat de oude noodmaatregelen blijven gelden totdat de nieuwe maatregelen van kracht zijn.

Veruit de meeste visserijbedrijven blijken maandelijks veel minder zeebaars aan te landen dat de limiet toestaat. “Die limiet ligt dus te hoog,” constateert Vertegaal. “Deze bedrijven worden niet beperkt en dragen dus niet bij aan het herstel van de zeebaars door vangstbeperking. Als je dat afzet tegen de maatregelen die de hengelsport zich heeft moeten getroosten dan is dit toch zeer wrang. Bernhard Friess gaf tegenover ons toe dat de sportvisserijsector al erg veel heeft moeten slikken en dat verdergaande maatregelen daarom niet waarschijnlijk zijn.”

Vervolg
“In de eerste week van november komt de Commissie met haar voorstel voor noodmaatregelen voor 2017. Medio december neemt de Raad (de visserijministers) haar besluit in hoeverre er van dit advies wordt afgeweken. In de tussentijd vindt er een consultatieronde plaats met de nationale specialisten - dat is het moment waarop Sportvisserij Nederland haar stem zal laten horen. We willen onze Staatssecretaris met een sportvisserijvriendelijk advies naar de Raad sturen,” zegt Vertegaal.

Naast de noodmaatregelen voor 2017 staan er ook langetermijnplannen voor het zeebaarsbeheer in de Noordzee op stapel. Deze maatregelen worden in het 1e kwartaal van 2017 gepubliceerd als onderdeel van het Multi-annual plan (MAP) voor de North Western Waters.Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.