Jaarverslag 2016 is verschenen

4519
30 jun 2017

Traditiegetrouw gaat het jaarverslag van Sportvisserij Nederland na de ALV naar de drukker. Deze week verscheen het verslag en digitaal is het nu ook in te zien. Het jaarverslag geeft een goed beeld van de vele werkzaamheden die door Sportvisserij Nederland in 2016 zijn verricht. Daarnaast is het voor velen een naslagwerk om snel bijvoorbeeld adressen te vinden van andere sportvisserijorganisaties.

Hoofdlijnen

Door Sportvisserij Nederland is in 2016 veel werk verzet om de belangen van de sportvissers te behartigen en waar nodig de hengelsportverenigingen en federaties te ondersteunen. Behoud en ontwikkeling van de mogelijkheden voor sportvissers, evenals verbetering van een natuurlijk watermilieu en de visstand zijn hierbij speerpunten. Er is een start gemaakt met de uitvoering van het nieuwe beleidsplan ‘Naar Buiten!’ 2016-2020 en het deelbeleidsplan wedstrijden ‘Als team naar de top’.

De sportvisserij is steviger verankerd in de samenleving. Steeds meer wordt in partnership opgetrokken met de landelijke en regionale natuurorganisaties in grote projecten om het watermilieu en de recreatiemogelijkheden te verbeteren. Dit betreft onder meer de grote rivieren, het Haringvliet, Lauwersmeer, IJsselmeer, Markerwadden en de vismigratierivier door de Afsluitdijk. Voor het Achteroeverproject Wieringermeer werd de waterinnovatieprijs gewonnen.

Ook werd nauw samengewerkt met de regionale federaties en specialistenorganisaties. Gewenste
ondersteuning werd verzorgd voor de hengelsportverenigingen in de vorm van overleg, adviezen, materialen, subsidies, ledenadministratieservices, voorlichtingsavonden en cursussen voor vrijwilligers.

Wedstrijden

Met het wedstrijdbeleid zijn grote stappen gezet met de introductie van het teamvissen. Ook de breedtesport kende een groei dankzij de clubkampioenschappen. De organisatie van het Europees Kampioenschap Zoetwatervissen verliep heel goed. Het EK werd in juli in Almere gehouden.  
Het wedstrijdjaar werd voor het eerst afgesloten met een groots en succesvol Topsportgala.

Kijk hier voor het volledige jaarverslag 2016.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.