Landelijke controledagen: daling aantal overtredingen

6983
24 jul 2017

Tijdens de ‘extra landelijke controledagen’ in juni was 91% van de gecontroleerde sportvissers in het bezit van de juiste visdocumenten – in de meeste gevallen de VISpas. Er zijn dit jaar meer sportvissers gecontroleerd dan bij vorige acties.

Positief was dat het overgrote deel van de ruim tweeëneenhalf duizend gecontroleerde sportvissers geheel volgens de regels viste. Dit is opnieuw een stijging van het percentage sportvissers dat zijn zaken goed op orde heeft. Bij 9% werden wel een of meerdere overtredingen geconstateerd. Daarbij zijn diverse waarschuwingen en in totaal 96 boetes uitgeschreven – de meeste daarvan voor het niet kunnen tonen van de VISpas. In een geval ging het om het vissen met levend aas (boete à € 370,-). De resultaten bevestigen de trend dat het aantal overtredingen al jaren afneemt, mede dankzij geïntensiveerde sportvisserijcontroles en meer voorlichting. Vorig jaar was er nog sprake van een overtredingspercentage van 11%.

Controlecijfers per federatie

De meeste sportvissers (1.100) werden gecontroleerd in het gebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Daarbij werden 35 waarschuwingen en 68 processen-verbaal (PV’s) uitgedeeld. Uitkomsten bij de overige federaties: Sportvisserij Oost-Nederland (601 controles, 10 PV’s), Hengelsport Federatie Midden Nederland (311 controles, 9 PV’s), Sportvisserij Fryslân (72 controles, 6 PV’s), Sportvisserij MidWest Nederland (200 controles, 4 PV’s), Sportvisserij Limburg (aantal gecontroleerden onbekend, 32 PV’s). Uitzondering was Hengelsportfederatie Groningen Drenthe: daar ging het om 38 controles en hield iedereen zich keurig aan de regels. Verder zijn er een aantal waarschuwingen uitgedeeld. In een geval liet een sportvisser – vermoedelijk omdat hij geen VISpas had – al zijn visspullen achter en nam de benen.

Contributie HSV

Voor de meeste wateren geldt: ‘Vissen? Altijd de VISpas mee!’ In combinatie met de bijbehorende Lijsten van Viswateren of de gratis VISplanner app of www.visplanner.nl op je smartphone is de VISpas rechtsgeldig. De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van je hengelsportvereniging en kost gemiddeld zo’n 35 euro. Met de verenigingscontributie zorgt de hengelsportvereniging o.a. voor goed viswater, een gezonde visstand en een actief verenigingsleven voor (jeugd)leden. Het overige deel wordt besteed aan de landelijke (Sportvisserij Nederland) en regionale (federaties) belangenbehartiging. Een sportvisserijcontrole biedt de sportvisser de kans om vragen te stellen over de VISpas, MeeVIStoestemming en andere zaken rondom de visdocumenten. Kijk voor meer informatie op www.vispas.nl.


Verenigingscontroleurs vervullen een belangrijke ambassadeursfunctie voor de hengelsportvereniging.

Samenwerking

Deze extra landelijke controledagen in het weekend van 10 en 11 juni zijn uitgevoerd door controleurs van hengelsportverenigingen, BOA’s in dienst van hengelsportfederaties en opsporingsambtenaren van de Groene brigade, gemeenten, provincies, natuurnetwerken en nationale politie. Er is zowel op de binnenwateren als langs de kust en op zee gecontroleerd. Daarbij is door bovenstaande organisaties nauw samengewerkt.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.