Visstandonderzoek Volkerak-Zoommeer afgerond

6992
11 dec 2017

Onderzoeksbureau ATKB heeft in week 47 en 48 een uitgebreid visstandonderzoek uitgevoerd op het Volkerak-Zoommeer. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer. Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek uit 2008. De uitkomsten zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden. Vervolgens zal een nieuw visplan worden opgesteld.

Waarom dit onderzoek?

Het laatste grootschalige visstandonderzoek dateert alweer uit 2008. “Het afgelopen decennium is het Volkerak-Zoommeer sterk veranderd. Onder andere door de opmars van de quaggamossel is het water helderder geworden en nemen sport- en beroepsvissers een verandering in de visstand waar. Dit onderzoek geeft inzicht in deze veranderingen”, aldus Remco Schreuders (bestuurslid Water- en Visstandbeheer bij Sportvisserij Zuidwest Nederland). Het onderzoek is op dezelfde wijze en op dezelfde tijdstippen als in 2008 uitgevoerd om de resultaten goed te kunnen vergelijken. Zowel met de zegen als de stortkuil is in diepe en ondiepe delen van het Volkerak-Zoommeer in de donkerperiode (van circa 17:00 uur – 6:00 uur) gevist.
   

Samenwerking sport- en beroepsvissers

Naast de beroepsvissers zijn verschillende bestuurders van hengelsportverenigingen en sportvissers mee geweest met het onderzoek. “Er is een uitstekende samenwerking tussen beide groeperingen als het gaat om visstandbeheer en controle en handhaving”, aldus Frank Mous (secretaris van de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer). Zo vinden er bijvoorbeeld controles plaats door BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland met een financiële bijdrage vanuit de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer. Jaarlijks komt men verschillende keren bijeen in de visstandbeheercommissie (VBC) en wordt er een gezamenlijk visplan opgesteld.
Eerste resultaten

Het is nog even wachten op de rapportage, maar we kunnen in ieder geval melden dat er meer dan twintig verschillende vissoorten zijn gevangen. Zoals verwacht is er veel grote (55 – 65 cm) brasem boven water gekomen. Echter, naast grote brasems is er opvallend veel blankvoorn gevangen en was de variatie in roofvis (baars, snoek en snoekbaars) groot. “Deze visuele waarnemingen passen bij onze verwachtingen, namelijk dat het Volkerak-Zoommeer de laatste decennia veranderd is van een brasem-snoekbaars in de richting van een snoek-blankvoorn viswatertype”, aldus Emiel Derks (Adjunct directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland). Het overgrote deel van de gevangen vis was in uitstekende conditie. Uiteraard is alle gevangen vis is na het meten en wegen weer levend teruggezet.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.