Oprichting Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers

3637
19 apr 2018

Een groep Nederlandse hengelsportondernemers heeft het initiatief genomen om te komen tot een eigen branchevereniging: de Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers. De formele oprichting van deze BNHO vindt plaats op donderdag 24 mei te Bilthoven. Een periode van grondige voorbereidingen door een speciaal daarvoor ingestelde werkgroep ging hieraan vooraf.

De sportvisserijbelangen in ons land komen de laatste tijd in belangrijke mate in het geding. Denk aan pogingen van o.a. de Partij voor de Dieren om in diverse gemeenten de sportvisserij te verbieden, de problematiek rond de ongebreidelde nettenvisserij op o.a. de Randmeren en in het Benedenrivierengebied en de in Europees verband opgelegde beperkingen voor wat betreft de sportvisserij op zeebaars.

Grote economische waarde

De belangen van individuele sportvissers en hengelsportverenigingen worden in Nederland behartigd door de nationale belangenbehartiger Sportvisserij Nederland. Die wijst in haar contacten met overheid en politiek voortdurend op de grote economische waarde die de sportvisserij in ons waterrijke land vertegenwoordigt. De eigen stem van de ondernemers - die geheel of gedeeltelijk hun brood verdienen in deze recreatiesector - wordt echter node gemist. Dit kwam o.a. tot uiting in de discussies over de ernstige problematiek in het Benedenrivierengebied, waar een vrijwel ongereguleerde en ongecontroleerde beroepsvisserij de belangen van de sportvisserij in gevaarlijke mate schaadt. Vanuit de Rijksoverheid en politiek wordt in deze discussie voortdurend gewezen op de economische belangen van de betrokken visserijbedrijven en wordt de aanmerkelijk grotere economische waarde van de sportvisserij in dit gebied nauwelijks of niet gewogen.

Met talloze hengelsportzaken en -groothandels is het economisch belang van de sportvisserij groot.

Branchevereniging

Met name dat laatste aspect was voor een groep ondernemers aanleiding om de belangen te bundelen en te komen tot een eigen branchevereniging. In dat proces werd van meet af aan nauw samengewerkt met Sportvisserij Nederland en die organisatie heeft een groot aandeel gehad in de verwezenlijking van dit particuliere initiatief door actief te adviseren en ook te faciliteren. Ook voor de formele oprichtingsvergadering van de BNHO levert Sportvisserij Nederland een wezenlijke bijdrage, door haar kantoor hiervoor beschikbaar te stellen. Het doel van de Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers is om te komen tot een brede brancheorganisatie, die naar politiek en overheid toe kan dienen als gesprekspartner vanuit het bedrijfsleven. De invalshoek zal daarbij voortdurend het bedrijfseconomische aspect zijn en het onderstrepen van de wezenlijke bijdrage die de sportvisserij levert aan onze nationale economie.


Ook professionele visgidsen zorgen voor economische waarde en werkgelegenheid.

Meld je aan als bedrijf

Door middel van contributies en te werven sponsorbijdragen dient een ‘strijdkas’ vorm te krijgen, waarmee op den duur waar nodig ook juridische procedures kunnen worden gefinancierd om de belangen van de hengelsportbranche te waarborgen. Ondernemers in de hengelsport – geregistreerd bij de KvK – hebben belang bij een goede vertegenwoordiging en kunnen zich aanmelden. Ga naar www.bnho.nl en download het inschrijfformulier. De BNHO roept hengelsportondernemers (die nog geen lid zijn) zich in te schrijven vóór de oprichtingsvergadering op 24 mei, zodat ook hun stem wordt gehoord. Wat de BNHO betreft is het nu tijd voor actie – niet alleen vanuit sportvissers, maar ook vanuit de branche om het economisch belang te vertegenwoordigen. 

Ga voor meer informatie naar www.bnho.nl.


Het logo van de Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.