Discovisjes in het Noordzeekanaal (video)

3641
24 apr 2018

Dit voorjaar vindt een grootschalig onderzoek plaats naar de intrek van driedoornige stekelbaars en glasaal (jonge paling) in het Noordzeekanaalgebied. Hierbij worden duizenden visjes gevangen bij IJmuiden en daar, na het aanbrengen van een kleurmerk, in groepen weer uitgezet.

Deze ‘discovisjes’ worden met speciale vangconstructies bij IJmuiden en bij diverse vispassages langs het Noordzeekanaal terug gevangen, en bovendien in de kruisnetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers voeren twee maal per week op negen locaties langs het Noordzeekanaal een onderzoek – oftewel bemonstering – uit.

8.000 exemplaren uitgezet

Afgelopen maandag 16 april zijn bij IJmuiden in meerdere groepen ruim 8.000 exemplaren uitgezet, die zich gaan verspreiden over intrekpunten langs het Noordzeekanaal. Het uitzetten gebeurt aan weerszijden van de zeesluizen zodat we de vertraging kunnen meten die de dieren ondervinden van de zeesluizen tijdens de intrek. De verspreiding van de dieren over het kanaal geeft ook aan waar de belangrijkste intreklocaties zich bevinden. Met behulp van gemerkte vissen wordt ook de werking van een aantal vispassages onderzocht.

Ben Griffioen van Wageningen Marine Research maakt een filmpje van de uitzet van de discovisjes. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot aanbevelingen voor een verdere optimalisatie van de vismigratie in het Noordzeekanaalgebied. Bij dit onderzoek is een groot aantal partijen betrokken. Opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat WNN, provincie Noord-Holland, de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voorts dragen bij gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Sportvisserij MidWest Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research, Visserijservice Nederland, Visserijbedrijf P. Ruiter, Ravon en FishFlow Innovations.

Bron: Wageningen Marine Research


Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.