Plek voor recreatieve visserij in gemeenschappelijk visserijbeleid

3113
16 mei 2018

De Visserijcommissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie wordt verzocht om de rol van de recreatieve visserij in het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te evalueren. Dit zodat beide soorten zeevisserij – commercieel en recreatief – op een evenwichtige, eerlijke en duurzame manier kunnen worden beheerd.

De European Anglers Alliance (EAA) en de European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA) zijn erg blij met deze resolutie, die naar verwachting bij de plenaire stemming in juni definitief wordt goedgekeurd. “Dit is een belangrijke stap in de richting van een broodnodige en volledige erkenning van de sportvisserij – en de hiermee verbonden mensen, gemeenschappen en economie – door de Europese instellingen. Zeker als de visbestanden daardoor op een zo optimaal en duurzaam mogelijke manier worden benut”, zegt Fred Bloot, president van de EAA. Samen met de EFTTA heeft de EAA een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de resolutie, onder meer middels de organisatie van een drukbezochte conferentie in het Europees Parlement in januari van dit jaar.

Belangrijke sociaaleconomische rol

Dat de recreatieve visserij een plek moet krijgen in het GVB, wordt duidelijk aangetoond in het rapport ‘State of play of recreational fisheries in the European Union’. Zo wordt de bijdrage van de recreatieve visserij aan de Europese economie geraamd op ongeveer 10,5 miljard euro per jaar, waarmee bijna 100.000 voltijdbanen zijn gemoeid. En dit betreft dan alleen nog maar de Europese recreatieve visserij op zee. De EAA en de EFTTA ondersteunen dan ook de oproep in het verslag om meer en op regelmatige basis betere vangst- en sociaaleconomische gegevens te verzamelen. Dit om een duidelijker beeld te kunnen geven van de vangsten van de recreatiesector, het sociaaleconomische belang ervan en de trends die zichtbaar zijn. Tevens wordt aanbevolen om de ontwikkeling van de sportvisserij, als belangrijk onderdeel van de blauwe economie, in de toeristische sector te ondersteunen.

Onderscheid maken visserijvormen

Tenslotte werpt het rapport een aantal relevante en belangrijke punten op, zoals de noodzaak om op EU-niveau een duidelijke en uniforme definitie vast te stellen voor de recreatieve visserij. Daaruit vloeit voort dat de verschillende takken van de recreatieve visserij afzonderlijk moeten worden beoordeeld, aangezien deze een verschillende impact hebben op het milieu en de economie.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.