Hoe zit het met de waterplanten in het Markermeer/IJmeer?

4396
19 mei 2018

Het water in het Markermeer, IJmeer en de Randmeren is de afgelopen jaren aanzienlijk helderder geworden. Mede daardoor kunnen waterplanten beter groeien. Met name de groei van fonteinkruid neemt ieder jaar toe, terwijl de groei van kranswieren wat achter blijft. Fonteinkruid is een waterplantensoort die tot vlak boven het wateroppervlakte groeit. Daardoor heeft de recreatievaart vooral ‘s zomers last van dit fonteinkruid, omdat deze waterplanten in de schroef verstrikt raken en de snelheid van de boten hindert. De roep om waterplanten op grote schaal structureel te maaien wordt steeds sterker. Effecten daarvan zijn echter nog niet voldoende in beeld gebracht.

De aanpak waterplanten gaat langs twee sporen, een korte termijn aanpak, die vooral gericht is om hinder te voorkomen door waterplanten te maaien en onderzoek om op de langere termijn de ontwikkeling van waterplanten te kunnen begrijpen en daar succesvol beheer aan te kunnen koppelen.

Uitgaan van feiten

Vergaren van kennis en inzicht in het ecosysteem is belangrijk. Om het ecosysteem en de ontwikkelingen van waterplanten in het IJsselmeergebied beter te kunnen begrijpen is onderzoek nodig, dat gericht is op een aantal vragen: welke rol spelen waterplanten eigenlijk in het totale ecosysteem? Hoe belangrijk zijn waterplanten voor het voedselweb? Stopt de groei op enig moment, of groeit straks het hele meer dicht? Wat zijn de ecologische gevolgen van maaibeleid (in relatie tot de 10% norm die nu gehanteerd wordt)?

Het onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met RWS en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, richt zich met name op dit soort vragen. Zo krijgen we meer inzicht en kennis, die mogelijk iets zeggen over de toekomstige ontwikkelingen van waterplanten.

Aanpak

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk heeft een aantal interviews binnen het veld van gebruikers, beheerders, beleidmakers en kennisexperts gehouden en alle vragen geïnventariseerd rond het thema Waterplanten in het Markermeer/IJmeer. Dit is nodig om een overzicht van bestaande kennisvragen uit dit veld te krijgen en is onderdeel van het pakket kennisvragen wat onderzocht wordt.

Harm van der Geest en Arie Vonk, onderzoekers verbonden aan de UvA Freshwater and Marine Biology, zoeken op basis van feiten antwoorden op de vragen. Ze zijn met hun onderzoek te volgen op twitter: @EcologieMM

Belangrijk onderdeel van dit onderzoek is dat de bevindingen ook worden gedeeld met stakeholders. Daarom organiseert de Coalitie samen met RWS een kennis community bijeenkomst waar de onderzoeksresultaten worden gedeeld, bediscussieerd en geduid. Het is voor een goede aanpak in de toekomst belangrijk dat we uitgaan van een gedeelde werkelijkheid rond waterplanten.  Begin volgend jaar hopen we de kennis community bijeenkomst te kunnen organiseren. 

Bron: Het Blauwe Hart

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.