Visionair 49 is uit!

3534
22 okt 2018

Boordevol met interessante artikelen over:

Tien Miljoen rivierharingen

Vijf jaar geleden werden enkele dammen verwijderd in de Penobscot River in Maine (VS). De intrek van rivierharing steeg daarna van duizend stuks naar 2,8 miljoen dit jaar en een veelvoud daarvan ligt in het verschiet. In het kielzog van deze nieuwe massamigratie profiteren ook kabeljauw, zeebaars en zeearend.

Vismigratie leeft

Helft migratieknelpunten voor vis in Nederland opgelost.

De Nederlandse waterbeheerders, de 21 waterschappen en zes Directies van Rijkswaterstaat (RWS), werken al sinds 1990 aan het vrij maken van migratieroutes voor vissen. Door de uitvoering van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) is vanaf 2008 de aanpak van migratieknelpunten in een stroomversnelling geraakt.

Otters eisten veilige visfuiken

Roep om beschermingsmaatregelen. 

In de pers duiken regelmatig berichten op over verdronken otters in visfuiken. Hoe groot is dit probleem en wat moet er gebeuren? Het raadplegen van bronnen en navraag doen bij betrokken organisaties leverden onvoldoende heldere antwoorden op. Is er meer helderheid te verschaffen?


Werken aan aal

Evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan. 

Elke 3 jaar vindt er een evaluatie plaats van de aalstand in Nederland. De meest recente evaluatie, met resultaten over de periode 2014-2016, is eind juni naar de EU gestuurd.

De resultaten laten zien dat sinds de introductie van het Nederlandse aalbeheerplan de antropogene sterfte sterk is gedaald maar dat de schieraaluittrek veel lager blijft dan de Europese doelstelling.

Rijp maar vruchtbaar

Oude vis steekt veel energie in kroost.

Grote vissen produceren naar verhouding meer eitjes en steken ook bovenmatig meer energie in de voortplanting, toont een grote studie aan naar meer dan driehonderd vissoorten. Grote dames zijn dus interessant voor visserijbeheer, al is het nog zoeken naar praktische instrumenten om ze beter te beschermen.


Vis u smakelijk

Sociale opvoeding door vissen gaat duizenden jaren terug. Zolang de mensheid bestaat, eten wij vis. Dat weten wij uit opgravingen en onderzoek naar ons collectieve verleden. De vele bij vuurplaatsen gevonden graten en andere resten zijn daar de stille en versteende getuigen van.

Grondelgevaar

Risico's van nieuwe exoten snel en betrouwbaar beoordelen.

Steeds meer exotische vissoorten vestigen zich in Nederland. Sommige invasieve exoten doen het zelfs zo goed dat ze inheemse
vissen verdringen. Welke kenmerken verklaren precies dat deze exoten zo succesvol zijn en andere vissoorten niet?

Weg met lood

Op 22 mei 2018 werd de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Deze overeenkomst tussen vier ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland,
heeft als doel de komende jaren het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen.


Glasaal uit het (diepste) dal?

Vrijwilligers meten hoogste aantallen glasaal sinds 2000.

Uit tellingen dit jaar door onderzoekers en vrijwilligers langs de Nederlandse kust, komt een flinke verhoging in de aantallen glasalen naar voren. De Europese aal (Anguilla anguilla) is echter nog steeds een internationaal ernstig bedreigde diersoort. Sinds 2000 schommelt het aantal glasalen in de Noordzeeregio namelijk rond de 1,5% ten opzichte van de jaren 60 en 70.

Toekomst voor de fint

Tot ver in de jaren dertig van de vorige eeuw kwam de fint in het voorjaar in enorme aantallen voor in de Nederlandse rivieren.
Aanvankelijk was er weinig interesse voor deze vol met graten zittende vissoort.

Nadat de zalm en elft door verstuwing, watervervuiling en jarenlange intensieve visserij waren verdwenen startte de grootschalige visserij op fint.

Gestrand in het kanaal

Onderzoek migratie aal in kunstmatige waterlopen. 

Om de paaigronden in de Sargassozee te bereiken moeten alen een lange weg afleggen. Een weg die bestaat uit sloten, beken, rivieren en kanalen. In al deze waterlopen komen ze belemmeringen tegen in de vorm van stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales. Ook in de Belgische scheepvaartkanalen.

De vrolijke otter

“Wat een geduld heb jij”, zei mijn oom. Dat moet pakweg een jaar of vijfendertig geleden zijn geweest toen op een familiebijeenkomst
mijn passie vissen ter sprake kwam. Hij bracht het als met bewondering maar toch proefde ik ook een beetje een meewarige ondertoon.

Zijlijnen Visionair 49

Gaan o.a. over de actieve winterbrasems. Brasems blijven zelfs bij zeer lage watertemperaturen actief. Kunnen roofvissen ervoor zorgen dat kleinere vissen sneller groeien? En vrouwtjesvissen spelen een belangrijke rol in de instandhouding van vispopulaties. 

(|Bron: Visionair 49, oktober 2018)

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.