Unieke samenwerking sport- en beroepsvisserij voor betere visstand op Zuidelijke Randmeren

6736
26 okt 2018

De beroepsvissers en sportvisserij op de zuidelijke randmeren gaan de komende vier jaar een uniek experiment uitvoeren. Vertegenwoordigers van beide partijen hebben daarvoor vandaag een overeenkomst ondertekend in Putten. Kern van de afspraken is dat vier jaar lang in de betreffende meren niet met sleepnetten (de zogenaamde zegen) op brasem en blankvoorn gevist wordt en een periodieke monitoring van de visstand plaatsvindt.

Over één ding zijn sport en beroep het roerend eens: de visstand op het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw (de 'zuidelijke randmeren') is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Het water is helder en plantenrijk geworden en het watersysteem is nog volop in ontwikkeling. Dit resulteert in een afgenomen visstand en daar past een nieuw, duurzaam visserijgebruik bij. Beide partijen hebben een groot belang bij een robuuste en gezonde visstand, nu en in de toekomst.


Periodieke monitoring

Met dit belang en de veranderende visstand in het achterhoofd zijn sport en beroep op het experiment uitgekomen. Vier jaar lang onderzoeken zij hoe de visstand zich ontwikkelt zonder benutting van blankvoorn, brasem en kolblei. De inkomstenderving voor beroepsvissers als gevolg van de visserijstop wordt door de sportvisserij betaald. De beroepsvissers zelf gaan ieder elk tien dagen in het seizoen de visstand bemonsteren. De visserij met fuiken op aal gaat gewoon door. Over vier jaar wordt het experiment geëvalueerd.

Paradijs voor de waterrecreant

De verwachting is dat de visstand zich te zijner tijd zodanig heeft hersteld dat de vangsten van sportvissers weer zijn toegenomen en een deel van de brasem en blankvoorn weer duurzaam door beroepsvissers te vangen is. Ook de overlast van waterplanten is dan hopelijk afgenomen. Einddoel is dat de zuidelijke randmeren weer een paradijs voor alle waterrecreanten wordt.

Veel gestelde vragen:

Naar aanleiding van de samenwerking hebben we verschillende vragen gekregen van bezorgde sportvissers. Dat is begrijpelijk. Gelukkig hebben we ook veel positieve reacties ontvangen. Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Midwest Nederland streven naar optimale transparantie in dit traject.

Het is goed om te weten dat direct betrokkenen binnenkort een uitnodiging kunnen verwachten voor een informatie-avond. Hier worden ook aanliggende hengelsportverenigingen uitgenodigd. Verder is het mogelijk om straks mee aan boord te gaan tijdens de onderzoeksdagen. Meer informatie hierover volgt.

Hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden:

'Waarom betaalt de sportvisserij het beroep, terwijl die juist de boel leeg gevist hebben?'
Afgelopen zegenseizoen wisten de beroepsvissers het quotum van brasem van 50 ton nagenoeg vol te vissen. Deze zegenvisserij vormt dan ook een inkomstenbron van de beroepsvissers. Om mee te doen aan dit experiment en de zegenvisserij gedurende vier jaar lang stil te leggen, is de inkomstenderving van de beroepsvissers door de sportvisserij gecompenseerd.

'Waarom gebeurt dit nu pas? Is eigenlijk te laat.'
Beter laat dan nooit. Voor een dergelijk experiment is bereidheid van verschillende partijen nodig. Zowel sport- als beroepsvisserij zien het belang om nu samen aan de slag te gaan met een duurzaam visserijbeheer op basis van goede en uitgebreide gegevens van de visstand.

'Waarom worden ze niet helemaal uitgekocht?'
It takes two to tango. Uitkoop is niet haalbaar gebleken. De beroepsvissers willen perspectief houden en willen in principe blijven vissen. Na vier jaar wordt het experiment geëvalueerd aan de hand van met name het onderzoek wat we samen uitvoeren.

'Hoe voorkomen we dat straks, als er na de proef ws weer wat vis zit, de boel wordt leeggevist door het beroep?'
Het onderzoek wat me samen uitvoeren levert informatie op over de visstand en de veranderingen in de visstand. Op basis van de bestandsschattingen (“het kapitaal”) en het benutbare bestand (“de rente”) wordt bepaald welk deel van de rente duurzaam kan worden onttrokken door de beroepsvissers in jaar vijf en verder.

'Om hoeveel geld gaat het? '
Over exacte bedragen doen we geen uitspraken. De beroepsvissers worden financieel gecompenseerd voor hun inkomstenderving (50 ton brasem en 26 ton blankvoorn kan nu jaarlijks niet worden onttrokken en door de beroepsvissers besomd) en ontvangen daarnaast een vergoeding voor het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek naar de visstand.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.